Upload ("import") van gegevens

Er zijn enkele excel modellen beschikbaar, waarmee je gegevens aan de Litams database kan toevoegen. Verder kan je de resultaten van melkcontrole (die via een csv file aan je verstrekt worden) eenvoudig uploaden.

Upload via excel sheet (excel import
Met de bijgevoegde excel sheet kan je zelf gegevens toevoegen aan de dieren op je stallijst. Het is ook mogelijk dieren zelf toe te voegen, maar let op: er ...
Zo, 24 Nov, 2019 at 9:04 AM