Het SRS systeem kan geleverd worden met een vaste antenne en/of een handreader. Het principe blijft hetzelfde:

1. VIa de knop maak je POSITIE aan.
    Een positie is een dier, waar gegevens aan gekoppeld kunnen worden.

    Iedere positie heeft een volgnummer dat per batch met 1 begint en per tik van de knop met 1 oploopt

2. De reader voegt het levensnummer toe aan de POSITIE

    De vaste antenne leest het eerste UNIEKE nummer (eerder gelezen nummers worden dus genegeerd).

    Indien de vaste antenne geen nummer kan lezen, wordt een 999-nummer aangemaakt.

    Dit 999-nummer kan je overschrijven door het werkelijke levensnummer met de handreader te lezen
    of via het toetsenbord in de app in te tikken (waarbij NL = 528)

3. Het levensnummer wordt gemeld als aangevoerd bij I&R. 

4. De diergegevens worden bij I&R opgevraagd (UBN van herkomst; geboortedatum; sexe).
Indien er bijzonderheden zijn met dit levensnummer, wordt het nummer op het dashboard geplaatst,
    zodat er aanvullende maatregelen genomen kunnen worden.

5. Afhankelijk van de lokale instellingen wordt het karkaslabel geprint


De handreader toont na het inloggen de lijst met meest recente partijen ("batches"). Klik op de partij die van toepassing is en je ziet het onderstaande scherm.


Op de bovenste regel staat de naam van de batch ("partij"). Als geen batch aangemaakt is dan geven we datum en tijd van de automatisch aangemaakte slachtdag batch weer. Een nieuwe batch maak je aan door op + te klikken en een naam in te vullen.

Daaronder staat een samenvatting van de slachtgegevens.


Vervolgens worden de 6 laatste slachtingen in de rechterkolom in beeld gebracht. Het meest recente nummer staat in de linker kolom. Klik op het geel gearceerde nummer om het te overschrijven.

(indien je een eerdere slachting wil overschrijven, selecteer dit in de rechterkolom, klik er op en verwerk de gegevens in het linkerdeel).

Op de onderste regel vind je geavanceerde functies. 

Van links naar rechts:

- diersoort wisselen (standaard = schaap)

- batch wisselen

- POSITIE toevoegen

- POSITIE verwijderen