7 stappen naar PLF

Vlees- en melkveehouders staan onder toenemende druk om hun impact op het klimaat te verminderen. Zal dit de winstgevendheid verminderen? Dat hoeft niet. Winstgevendheid en verbeterde duurzaamheid kunnen namelijk hand in hand gaan, dankzij Precision Livestock Farming (PLF).


Wat is PLF?

De meeste mensen zijn bekend met precisielandbouw, waarbij afbeeldingen tevoorschijn komen van autonome tractoren die nauwkeurige functies uitvoeren, geleid door GPS, weer- en bodemgegevens en informatie die uit vele sensoren wordt gehaald. Precisielandbouw haalt de landbouw in. Bij de veestapel komt een soortgelijke golf aan, genaamd Precision Livestock Farming of PLF.

PLF is het gebruik van sensoren om een foto van elk dier te maken, in plaats van het gemiddelde van een kudde. De primaire sensoren zijn LF-RFID (of EID oftewel elektronische tags), waarmee gegevens "per dier" kunnen worden verzameld.


Zeven stappen

 1. Essentials

  1. DoB

  2. Sex

 2. Traceability

  1. Trouble shooting

  2. Differentiation

 3. Genetics

  1. Mating

  2. Mother

   1. Birth is trigger for lactating


 4. Production data

  1. Dairy

  2. Weights, Growth

  3. Feed Conversion

 5. Health

  1. Weight

  2. Meds

  3. Issues

  4. Characteristics

 6. Feed

 7. Draft and Cull

  1. Breed with the best

  2. Produce with the best

  3. DO away with below average