Het programma KwaliGeit is een keten-kwaliteitszorgsysteem van de Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO). Om aan de eisen van Kwaligeit te voldoen, helpt Litams je met de volgende informatie:Diergeneesmiddelen  en Gezondheid

De administratie over de laatste 24 maanden van alle behandelingen bij geiten met diergeneesmiddelen (UDD-, UDA en URA-middelen, middelen met wachttermijn en middelen die op specifiek recept door de dierenarts zijn voorgeschreven). De administratie bevat ten minste: - de datum van de behandeling; - bij melkgevende en drachtige geiten en fokbokken het individuele nummer van het behandelde dier (in andere gevallen het aantal en het soort behandelde dieren); - de aandoening; - de naam of het registratienummer van het toegediende middel; - de toegediende hoeveelheid; - de werkelijk toe te passen wachttermijn bij het betreffende dier (al dan niet in overleg met dierenarts). Zie "Medicijn Administratie" voor hoe je dit doet.

De administratie over de laatste 24 maanden van alle dierziekten bij de geiten. De administratie bevat ten minste: - de datum van het optreden van de aandoening; - de naam en/of het geitnummer van het betreffende dier bij een individuele ziekte en het aantal en het soort geiten bij ziekte onder een bepaald koppel; - de aandoening.  Zie "Kenmerken" hoe je dit doet.

De lijst met geitennummers of namen van geiten in de melkstal waarvan de melk wordt gesepareerd. Zie "Selecties Maken" hoe je dit doet.

De administratie over de laatste 24 maanden van alle dieren waarvan de melk of biest wordt achtergehouden/ niet wordt geleverd en/of verwerkt. Zie "Selecties Maken" hoe je dit doet.


Bokjes

Geitenbokjes die rechtstreeks van het bedrijf worden afgevoerd voor een slachterij- of exportbestemming dienen een minimale leeftijd van 21 dagen te hebben. De leeftijd op moment van afvoer staat op het afvoer document.


Sterfte

Je kan een streftelijst met leeftijd maken door de volgende stappen uit te voeren: 

Ga naar Formulieren  >  Sterftelijst  >  Zet toon dode dieren = AAN

Ga naar stallijst > Zoek op dode dieren. Er verschijnt een lijst met dode dieren en hun geboortedatum