Om de gemiddelde melkproduktie te berekenen over alleen de lacterende dieren, is het van belang dat je de dieren het kenmerk Lacterend of Drooggezet meegeeft. Hiermee leg je de datum vast dat een dier lacterend - droog - lacterend -droog - enzovoorts is. 


Lacterend ken je als volgt toe:

  • door een worpmelding.
    Op het moment dat je een dier als moeder scant bij geboortemeldingen, maakt de server automatisch het kenmerk lacterend aan, drie dagen na de geboorte. Houd je de biest niet apart? Dan kan je desgewenst de toekenning van dit kenmerk eerder laten plaatsvinden. Zie Instellingen > Anders > Algemeen. 
  • door een kenmerk toe te kennen. Dit kan per dier of per groep. Klik hier voor meer informatie.


Let op:  Als je dieren droog zet, vergeet dan niet het kenmerk "Drooggezet" toe te kennen !!