Om de gemiddelde melkproduktie te berekenen over alleen de lacterende dieren, is het van belang dat je de dieren het kenmerk Lacterend of Drooggezet meegeeft. Een dier kan slechts één van beide kenmerken op enig moment hebben. 


Lacterend ken je als volgt toe:

- door een worp - als je een dier als moeder scant bij geboortemeldingen, maakt de server automatisch het kenmerk lacterend aan. (Je kan desgewenst de toekenning van dit kenmerk enkele dagen later laten plaatsvinden)

- door een kenmerk toe te kennen.


Als je dieren droog zet, vergeet dan niet het kenmerk "Drooggezet" toe te kennen.