Soms gebeurt het dat je stallijst minder dieren heeft dan verwacht. Dat kan komen door de volgende oorzaken:

1. Dieren staan "gereserveerd" voor een voorlopige aanvoer. Dit komt vorral op vrijdag en zaterdag voor, omdat elke vrijdag Litams de voorlopige meldingen bij I&R ophaalt. Dit leidt dan tot een "reservering" van de nummers,

2. Dieren zijn door andere Litams gebruiker aangevoerd en jij hebt "automatisch afvoeren" aan staan.

3. De dieren staan op je accordatielijst.


De oplossingen zijn even eenvoudig:

1. Zet de voorlopige aanvoer door. Hier lees je hoe.

2. De dieren zijn automatisch afgevoerd, dus als dit klopt hoef je niks te doen. (Als het niet klopt, kunnen we de aanvoer/afvoer terugdraaien)

3. Schoon je accordatie lijst op.