I&R is het strengste dier registratie systeem ter wereld, maar ook een modern systeem dat veel automatisering mogelijk maakt. Eén van de vier doelen van Litams is je met de app het makkelijk te maken aan de I&R regels te voldoen. 


Download de Litams app    Apple  /  Android

Hier lees je meer over hoe je makkelijk met Litams kan beginnen. Wil je meer weten over de app? Stuur een email naar app@litams.com..


De I&R regels zijn hieronder kort samengevat, Wil je meer weten, klik dan hier.

Of bezoek deze sites:

RVO - alle regels verdeeld over aantal pagina's

NVWA - de rol van de NVWA in de controle op de naleving van de regels

KSG - het platform Kleinschalige Schapen en Geitenhouders heeft een zeer uitgebreide pagina met regels en de uitleg daarvan.Samenvatting (actueel per 20 januari 2021)


Melding  Schaap of Geit (niet melk)Geit (produktiedoel = melkRund
GeboorteWat: Levensnummer + Geboortedatum
Wanneer:
Binnen 6 maanden, of zoveel eerder dat lam de openbare weg op gaat. Geslacht kan M, V of O (onbekend) zijn,
Wat: Levensnummer + Geboortedatum + Geslacht (geit)
Wanneer:
Binnen 7 dagen. Ook doodgeboren M/V verplicht melden.
Wat: Levensnummer + Geboortedatum + Haarkleur + Moeder.
Wanneer: Binnen 3 dagen
AanvoerWat: Levensnummers + UBN Herkomst + Datum aanvoer (= datum afvoer + max 24 uur)
Wanneer: Binnen 7 dagen.
Let op: Bij melden op moment van transport is (papieren) vervoerdocument niet noodzakelijk. In dat geval wel vervoerder en kenteken melden bij I&R.
Wat: Levensnummers + UBN Herkomst + Datum aanvoer (= datum afvoer + max 24 uur)
Wanneer: Binnen 7 dagen.
Let op: Bij melden op moment van transport is (papieren) vervoerdocument niet noodzakelijk. In dat geval wel vervoerder en kenteken melden bij I&R.
Wat: Levensnummers + UBN Herkomst + Datum aanvoer
Wanneer: Binnen 3 dagen
Datum aanvoer = Datum afvoer
AfvoerWat: Levensnummers + UBN Bestemming + Datum Afvoer (Moet gelijk zijn aan datum aanvoer).
Wanneer: Binnen 7 dagen.
Let op: Bij melden op moment van transport is (papieren) vervoerdocument niet noodzakelijk.
(NB: I&R doet geen VKI. Slachthuizen hebben VKI nodig van maximaal 7 dagen oud)
Wat: Levensnummers + UBN Bestemming + Datum Afvoer (Moet gelijk zijn aan datum aanvoer).
Wanneer: Binnen 7 dagen.
Let op: Bij melden op moment van transport is (papieren) vervoerdocument niet noodzakelijk.
(NB: I&R doet geen VKI. Slachthuizen hebben VKI nodig van maximaal 7 dagen oud)
Wat: Levensnummers + UBN Bestemming + Datum aanvoer
Wanneer: Binnen 3 dagen
Datum aanvoer = Datum afvoer
SterfteWat: Levensnummer + Sterftedatum
Wanneer: Binnen 7 dagen na datum dood.
Wat: Levensnummer + Sterftedatum
Wanneer: Binnen 7 dagen na datum dood.
Wat: Levensnummer + Sterftedatum
Wanneer: Binnen 3 dagen na datum dood.
HermerkenWat: Oude + Nieuwe Levensnummer + Datum Hermerken.
Wanneer: Binnen 7 dagen melden.
Wat: Oude + Nieuwe Levensnummer + Datum Hermerken.
Wanneer: Binnen 7 dagen melden.
nvt (nummer vervangen door identiek nummer)
Q-koortsWat: Vlag (verplicht voor UBN met publieksfunctie)
Wanneer: Jaarlijks melden voor 1 augustus. Herhaalmeldingen maximaal 12 maanden na vorige.
Wat: Vlag verplicht
Wanneer: Jaarlijks melden voor 1 augustus. Herhaalmeldingen maximaal 12 maanden na vorige.
nvt


Vervoersdocument: dit is alleen noodzakelijk als er geen melding bij I&R is gedaan voordat het transport de openbare weg opgaat. Als je al wel een melding hebt gedaan, dan is vervoersdocument niet meer nodig.


VKI: dit is alleen noodzakelijk als dieren geslacht of geexporteerd worden. Vrijwel alle slachthuizen willen VKI als papieren document hebben.


Q-koorts: Gebruik de Litams Q-koorts planner.


Litams app gebruikers vinden de documenten op hun PC onder kopje Vervoer. De documenten worden automatisch vanuit de app aangemaakt.


Vragen? We helpen je graag. Stuur email naar support@litams.com