RVO eist dat de datum van aanvoer en afvoer van ieder dier op elkaar aansluiten. Als dit niet gebeurt, krijgt het dier een overlap of gat in de verblijfsgeschiedenis. Bovendien blijft de melding als voorlopig open staan.


De eenvoudigste manier om aan deze eis te voldoen is:

  • een van beide partijen meldt de aanvoer of afvoer
  • de andere partij klikt de afvoer of aanvoer door

Met de Litams app is dit super eenvoudig.


Als beide partijen ieder hun eigen melding doen, maak dan goede afspraken over de datum van melden. Houdt hierbij in gedachten dat de aanvoer maximaal 24 uur na de afvoer mag plaatsvinden. Dus als afvoer op 14 juli plaatsvindt, dan moet de aanvoer op 14 of 15 juli plaatsvinden. Elke andere datum leidt tot I&R vlaggen, waardoor dieren mogelijk niet meer vervoerd, geslacht of ge-exporteerd mogen worden.


Zolang je de juiste datum gebruikt, heb je zeven dagen de tijd de melding door te zetten (3 dagen in geval van runderen).