Samenvatting

Al vele jaren levert Litams diensten aan slachthuizen. We nemen je daarbij veel werk uit handen. Zo hebben we een NVWA-goedgekeurde werkwijze waarbij je levende dieren eenvoudig aanvoert, op I&R status controleert, slacht en tot in de koelcel traceert.

Optioneel kan je dit uitbreiden met SEUROP, gewichten, slachtbemerkingen en inkoop facturatie. Voor de kosten hoef je het niet te laten want het complete systeem kost je slechts enkele centen per dier.Herken je dit?

 • Veel tijd kwijt aan I&R?
 • Moeite om een goed protocol vast te stellen (en je daaraan te houden)?
 • Problemen met keuring levende dieren?
 • Wil je kosten besparen?
 • Zoek je een sluitend traceerbaarheidsysteem?
 • Wil je een sterke band met leveranciers opbouwen?
 • Verschillende systemen voor runderen, schapen, geiten en andere diersoorten?


Als je op 1 of meer van de bovenstaande vragen JA antwoordt, neem dan contact met ons op.Litams helpt slachthuizen met informatie op het gebied van:

 • VKI
 • I&R
 • Karkassen (traceeerbaarheid, karkas gegevens)
 • Slachtgegevens vastleggen, delen en gebruiken

We leggen eenvoudig (en veelal automatisch) gegevensvvast van schapen, geiten, runderen en andere diersoorten. Deze informatie kan gebruikt worden voor tal van doeleinden, zoals het maken van inkoopfacturen ('factuur uitgereikt door afnemer')I&R eis: Datum aanvoer = Datum afvoer + 24 uur 

I&R eist dat de aanvoerdatum op het slachthuis gelijk is aan de afvoerdatum. (Dwz: je mag tot 24 uur na afvoer aanvoeren). 

Het is dus van belang hierover afspraken te maken met je leveranciers. Omdat dit niet altijd voor alle leveranciers mogelijk is, raden we je aan het volgende schema te gebruiken, waarbij we met rood (handmatig) en oranje (automatisch) de acties van het slachthuis hebben aangegeven:


Ingewikkeld? Niet in de praktijk. Het komt er eigenlijk op neer dat je eens per week de handvol onverwerkte meldingen in de app op je telefoon bekijkt en deze doorzet of afwijst. De rest heeft Litams reeds automatisch voor je afgehandeld.Traceerbaarheid

Op ieder karkas label kunnen we weergeven wat je er op wilt hebben. Zo kunnen we naast batch/koppel en slachtnummer, ook het oorspronkelijke levensnummer, land van herkomst, geboortedatum, EKO/SKAL of andere kwalificaties weergeven. Zo kan je de traceerbaarheid van "farm to fork" inrichten, zoals dat het beste past bij Support en Ondersteuning

Al onze systemen zijn zo ingericht dat we op afstand problemen kunnen oplossen. Daarnaast zijn we zeven dagen per week bereikbaar. Zo kunnen we helpen met tal van zaken, waardoor het vervoer en de slacht ongestoord kunnen doorgaan.E-VEE 

Binnenkort lanceren we E-VEE. Je kan dan zoeken in een database naar het vee dat je nodig hebt. Je kan zoeken op diersoort, ras, leeftijd, gewicht en afstand.Met E-VEE kan je zorgen voor een constante aanlevering van de juiste dieren. E-VEE is de ideale aanvulling op je huidige inkoop methode.
Wegen, Beoordelen, Beprijzen

We koppelen de weegschaal in je slachtlijn met ons informatiesysteem. Indien gewenst kan je de karkassen na het wegen beoordelen. Hiervoor is geen dure apparatuur nodig. Het karkasgewicht en de beoordeling leggen we voor je vast, Je kan deze gegevens voor verschillende zaken gebruiken, bijvoorbeeld:

- printen op het karkaslabel

- terugmelden aan de leverancier

- GRID facturering, waarbij je de inkoopprijs van het karkas afhankelijk maakt van gewicht en beoordeling.Ervaring, Service. Garantie.

In 2017 is Litams begonnen met de uitrol van de vierde (!) generatie slachthuisoplossingen. Deze werken nu in diverse slachthuizen, zowel in Nederland als daarbuiten. Onze oplossingen zijn eenvoudig op maat te maken voor ieder type slachthuis. Het is ook mogelijk een groei model te gebruiken, waarbij je in de loop van de tijd functionaliteit toevoegt. 

Onze systemen en oplossingen komen met de bekende Litams service, waarbij we altijd bereikbaar zijn voor hulp en advies en snel ingrijpen als er problemen zijn. 

Op onze apparatuur zit twee jaar garantie. Op onze software zit levenslange garantie.