Het Mestboekhouding formulier geeft je alle informatie voor je mineralen en mestopgave.


Om dit formulier accuraat te kunnen opleveren is het van belang dat:

1. Alle dieren op je stallijst staan, compleet met geboortedatum en sexe (M/V);

2. Alle aanvoer, afvoer en sterftemeldingen met de juiste datum ingeboekt zijn.


Het formulier geeft aan als deze gegevens ontbreken.


Het formulier voldoet aan de eisen die de Nederlandse overheid stelt aan mestboekhouding. Je vindt het formulier bij " Formulieren & Lijsten"  > Mestboekhouding.