Vermist

Hoe weet je of een dier vermist is? Er zijn eigenlijk maar twee manieren om daar achter te komen: je kan een nulmeting uitvoeren of je kan kijken wanneer een dier (= l;evensnummer) voor het laatst door de app geregistreerd is.  Dat laatste leggen we hier uit.


Iedere keer dat de app iets doet met een levensnummer (vanwege scannen met een reader of vanwege intikken van (werk)nummer in de app) legt Litams de datum van deze handeling vast. In je stallijst laten we van ieder dier het meest recente moment zien dat de app iets met dit nummer gedaan heeft. Je kan op deze kolom selecteren door op de naam van de kolom te klikken:


Zo kan je zien welke nummers al tijden niet "gezien" zijn. Zeer waarschijnlijk zijn deze dieren dus vermist.


Je kan deze nummers nu afmelden (als vermist of dood) maar je kan ze ook bewaren voor als je dieren hebt die beide oormerken kwijt zijn. Want dan kan je op één van deze waarschijnlijk vermiste nummers een hermerk melding doen.


Hermerken als beide nummers kwijt zijn


Als een dier één van beide oornummers kwijt is, dan moet je hermerken. Maar wat doe je als een dier beide oormerken kwijt is? 


Mogelijkheid 1

Maak geboortemelding aan op het nieuwe nummer (de makkelijste manier is via de accordatielijst)

  • Je betaalt I&R retributie indien de de geboortedatum buiten de maximale meldtermijn valt
  • De traceerbaarheid is verloren gegaan
  • Op je stallijst blijft een (onbekend) oormerk over, dat later als vermist geboekt dient te worden.


Mogelijkheid 2

Doe een hermerkmelding op een vermist dier.

  • De retributie vervalt
  • Er is pseudo-traceerbaarheid
  • Op je stallijst blijft een (onbekend) oormerk over, dat later als vermist geboekt dient te worden.


Vermissingen

Dieren kunnen vermist raken vanwege:

  • Hermerk zonder traceerbaarheid (zie hierboven)
  • Diefstal
  • Sterfte zonder dat je een karkas (of oormerk) vindt

Je kan vermiste dieren dus gebruiken om de hermerking op te doen.