Een aanvoer bij partij A moet altijd tot een afvoer bij partij B leiden. Of omgekeerd. Dat is een van de uitgangspunten van I&R. Dus wie dieren aanvoer of afvoert, maakt altijd een corresponderende "voorlopige" melding aan bij de partij waarvan je het UBN ingeeft.


Om retributies, boetes en kortingen op subsidies te voorkomen is het van groot belang dat de aanvoer en afvoer op elkaar aansluiten. Dat wil zeggen:

  • dezelfde nummers
  • met dezelfde vervoer datum
  • binnen 7 dagen gemeld (of korter indien rund)


Om te zorgen dat dit het geval is, biedt Litams je de volgende hulpmiddelen:


1. Automatisch melden

Als beide partijen bij Litams zitten EN in het adresboek elkaar als "vertrouwd" hebben aangemerkt, dan is aanvoer van de ene partij automatisch een afvoer bij de andere partij, of omgekeerd.


2. Voorlopige melding doorzetten

Indien een van beide partijen NIET bij Litams zit (of niet als "vertrouwd" is aangemerkt), dan leidt een aanvoer of een afvoer tot een voorlopige melding bij I&R. Deze melding plaatsen we in je app, zodat je die met 1 klik kan doorzetten. Klik hier voor meer informatie.