Litams legt heel veel gegevens vast, veel meer dan I&R. Leg dus altijd alles via de app vast. Onhoudt: Litams meldt wel aan I&R, maar andersom niet!


Met de Litams app is het (met een klein beetje discipline) eenvoudig om alle gegevens goed bij te houden. Omdat je de app ook (gratis) op de telefoon van medewerkers, stagiares en familieleden kan installeren, kan iedereen meehelpen om alle gegevens gelijk vast te leggen.


Dit brengt veel voordelen. We noemen er een paar:

 • sluitende I&R administratie, dus lagere kosten en geen boetes
 • medicijn rapportage die iedere inspectie doorstaat
 • VKI verklaringen die aansluiten bij de werkelijkheid (bijv. ten aanzien van dieren in wachttijd)
 • inzicht in welke dieren hoge kosten verzorgen
 • mestboekhouding formulieren die kloppen
 • inzicht in stefte cijfer en meest voorkomende oorzaken van sterfte
 • inzicht in welke dieren zich makkelijk / moeilijk laten dekken
 • inzicht in de prestaties van rammen / bokken / stieren / KI
 • betrouwbare statistieken, die inzicht in kosten en opbrensten geven
 • en nog veel meer


Een waar gebeurd verhaal.

Als het makkelijk is om veel gegevens vast te leggen, dan doe je dat ook. Zo legde Patrick Geukemeijer ooit van een schaap vast dat een "springer" was, toen hij op een dag gebeld was dat er een schaap over de openbare weg liep. Een jaar later werd hij weer gebeld. Nadat hij het schaap gevangen had, vroeg hij het paspoort op. Daar stond "springer".  Dit dier kon gelijk afgevoerd worden naar het slachthuis.


Wie legt "springer" vast? Alleen als je het makkelijk kan doen, dan doe je dat en opeens blijkt dan de waarde van al die gegevens. Dat is de toegevoegde waarde van Litams.


Precision Livestock Farming

Het grote voordeel van Litams is dat je het gebruik steeds verder kan oprekken, zonder dat je extra kosten hoeft te maken. Het uiteindelijke doel zou optimalsieren van je kudde kunnen zijn, zodat je werkt met dieren die allemaal bijdragen aan je doelstellingen. Je krijgt namelijk inzicht in welke dieren goed en slecht presteren op gebieden zoals:

 • reproduktie
 • groei
 • gezondheid
 • methaan
 • voer conversie
 • kosten