Zoals we in de inleiding beschrijven,, zal de overheid zijn pijlen richten op het verminderen van het aantal herkauwers enerzijds, en het verminderen van dierlijke mest anderzijds. Hieronder beschrijven we een aantal tips en adviezen hoe je een bijdrage aan het klimaat kan leveren, zonder dat je daar inkomen of winst voor op hoeft te geven. In alle gevallen geldt dat deze adviezen uitvoerbaar zijn als je eeen diepgaan inzicht in de prestaties van je dieren hebt. Dus hoe eerder je met het vastleggen van data begint, hoe meer profijt je daar van zal hebben.


1. Optimaliseer je kudde

Door veel produktiegegevens vast te leggen, kan je jouw kudde optimaliseren. Je kan de dieren die het minste aan je produktiedoel bijdragen verwijderen. Je kan doorfokken met de beste dieren. Zo kan je met minder dieren tot hogere resultaten komen.


2. Meer geld voor bijprodukten

Voor veel veehouders zijn nieuw geboren dieren een bijprodukt. Slechts enkele van nieuwegeboren dieren (en uiteraard alleen de vrouwelijke dieren) worden behouden voor verjonging van de veestapel. Als je weet dat de geboortes toch tot een bijprodukt leiden, maximaliseer dan hun opbrengst. Voorbeelden zijn:

- melkveehouders die hun koeien laten dekken door Wagyu stieren

- heideschaap houders die hun kudde laten dekken door Texelaar rammen


In dit artikel geven we daar meer informatie over.


3. Minder bijprodukten

Een andere weg die je kan kiezen is minder bijprodukten realiseren. Zeker voor melkveehouders (rund, geit) kan dit interessant zijn. Geiten met de juiste genetische aanleg en met het juiste management kunnen duurmelker worden. Dan geven ze de rest van hun leven melk, zonder dat je hoeft te dekken - en dus geen bokjes hoeft af te voeren.


4. Landschapsbeheer

Als je jouw vee inzet voor landschapsbeheer, dan bespaar je veel CO2 uitstoot. Enkel voor het verwijderen van de vegetatie is berekend dat begrazing ongeveer een kwart minder broeikasgas uitstoot. Gemiddeld wordt voor jaarlijks twee keer maaien ongeveer 540 kg CO2 /ha uitgestoten. Een schaap produceert ongeveer 0.38 kg CO2 -equivalent/dag. Een kudde schapen stoot voor het beheer op jaarbasis ongeveer 400 kg CO2 -equivalent/ha uit. Schapen zijn dus minder schadelijk dan maaimachines. (Daarnaast zijn er ook veel voordelen voor de flora en fauna van een gebied dat door vee begraasd wordt).