"Goed! Maar het kan altijd beter"

Litams staat garant voor zijn produkten, of het nu hardware (readers, weegmachines, andere apparatuur) of software (app, account, andere software) is. Daarom geven wij onze klanten de volgende garanties:

  1. We leveren een goed produkt. Daar werken we met het team dagelijks aan.
  2. We zoeken altijd naar verbetering. We werken sinds de eerste dag met het motto:
    iemand kritiek onthouden, is iemand de mogelijkheid tot verbetering onthouden
  3. We horen dus graag je kritiek. Soms bevat een produkt een fout. Soms sluit de werkwijze onvoldoende aan op de praktijk. Soms wil je iets met ons produkt, waar we zelf nog niet aan gedacht hebben. In al deze gevallen vernemen we graag je opmerkingen en commentaar, zodat we het produkt beter kunnen maken. 
  4. Ben je niet tevreden, laat het ons weten. Dan kunnen we de oorzaak van de ontevredenheid wegnemen.
    Ben je wel tevreden? Vertel het anderen. 
  5. In alle gevallen kan je het abonnement zonder opzegtermijn stoppen. Bij opzegging brengen we geen abonnementsgeld per eerstvolgende vervaldatum in rekening. De gegevens in je account bewaren nog drie jaar of langer, zodat je altijd aan je wettelijke informatieplicht kan voldoen.Levenslange garantie

Litams levert op alle (hardware) produkten een garantie van 2 jaar, vanaf het moment van aanschaf, waarbij de datum op de factuur als bewijs geldt. Werkt de apparatuur niet? Dan vervangen we of repareren we deze op onze kosten. (We maken een uitzondering voor onzorgvuldig of onjuist gebruik). Huur je de apparatuur? Dan heb je recht op levenslange garantie. Dat geldt ook voor iedereen die gebruik maakt van het COMFORT abonnement.

Op software leveren we levenslange garantie. Zo lang je abonnement loopt, krijg je zonder extra kosten alle verbeteringen en nieuwe functies ter beschikking.Wat houdt de garantie in?

Als een product niet naar behoren functioneert, verzorgt Litams onder de garantie kostenloos de reparatie of vervanging. In geval van langdurige reparatie verzorgt Litams kostenloos een vervangend apparaat onder de garantie.

De garantie is van toepassing bij normaal gebruik conform de gebruiksinstructies, die je op help.litams.com kan vinden. De garantie vervalt als het defect het gevolg is van onkundig en/of onjuist gebruik, misbruik of incorrecte aansluiting van het apparaat en/of het niet naleven van de gebruikershandleiding. De garantie geldt evenmin bij beschadiging en/of breuk door vallen over hoogteverschillen van meer dan 1 meter, reinigen met hoge druk spuit of beschadiging anders dan door normaal gebruik. Verlies of diefstal vallen eveneens buiten de garantie.


Voor meer informatie verwijzen we naar onze algemene voorwaarden.

Voor informatie over facturen en betalingen, klik hier.