2 jaar, 5 jaar of levenslange garantie

Litams levert op alle (hardware) produkten een garantie van 2 jaar, vanaf het moment van aanschaf, waarbij de datum op de factuur als bewijs geldt. Deze garantie kan vaak verlengd worden. De “verlengde garantie” is voor 1 of 3 jaar, zoals aangegeven op de factuur. 

Op software leveren we levenslange garantie.


Wat houdt de garantie in?

Als een product niet naar behoren functioneert, verzorgt Litams onder de garantie kostenloos de reparatie of vervanging. In geval van langdurige reparatie verzorgt Litams kostenloos een vervangend apparaat onder de garantie.

De garantie is van toepassing bij normaal gebruik conform de gebruiksinstructies, die je op help.litams.com kan vinden. De garantie vervalt als het defect het gevolg is van onkundig en/of onjuist gebruik, misbruik of incorrecte aansluiting van het apparaat en/of het niet naleven van de gebruikershandleiding. De garantie geldt evenmin bij beschadiging en/of breuk door vallen over hoogteverschillen van meer dan 1 meter, reinigen met hoge druk spuit of beschadiging anders dan door normaal gebruik. Verlies of diefstal vallen eveneens buiten de garantie.


Voor meer informatie verwijzen we naar onze algemene voorwaarden.