Nieuwe versie van de app per 23 juni 2020

De afgelopen maanden hebben we weer een fors aantal verbeteringen en veelgevraagde functies aan de app toegevoegd. Nadat alles getest is en de testresultaten verwerkt zijn, kunnen we per vrijdag 26 juni de nieuwe versie vrij geven. 

De belangrijkste aanpassingen hebben betrekking op de medicijn administratie. Zo halen we nu de laatste Q-koorts enting datum bij I&R op en geven we je een bericht wanneer welke dieren opnieuw geent moeten worden. Ook is het eenvoudiger geworden medicijnen aan de lijst toe te voegen. De medicijnrapportage is verbeterd. De dekmeldingen zijn verbeterd. Er is verder een koppeling met de GD tot stand gebracht. Voorts zijn er een aantal verbeteringen voor abattoirs doorgevoerd en hebben we enkele administratieve verbeteringen aangebracht. Daarnaast hebben we weer enkele bouwstenen toegevoegd aan ons stamboek administratie pakket, dat eind 2020 beschikbaar komt. Tenslotte bevat de nieuwe release aanpassingen waarmee de software geschikt is gemaakt voor de C9 (de telefoon die kan scannen)Hoe zorg je dat je de meest recente versie hebt?

Op je telefoon, PC en tablet hoef je niets te doen - de app update zichzelf automatisch.
Op je reader bevindt zich de zogenaamde offline versie van de app. Deze update je door de app af te sluiten en opnieuw op te starten.==ARCHIEF==Drukte op internet

Door de grote toename in internet verkeer gedurende maart 2020, kan het zijn dat de app trager werkt. Ook de gegevens die je via een browser raadpleegt zouden trager getoond kunnen worden. Om te voorkomen dat je met de app niet kan inloggen, hebben we de inlog procedure en het menu iets afgeslankt.Nieuwe versie van de app per eind april 2020

In april hebben we gewerkt aan tal van verbeteringen. We hebben de app minder gevoelig gemaakt voor een overbelast internet. We hebben notificaties toegevoegd. Nieuwe versie van de app per eind maart 2020

Gedurende de tweede heflt van maart zijn we begonnen met de uitrol van een versie van de app met de volgende aanpassingen:

- afgeslankte inlog procedure

- menu dat sneller laadt

- verbeterde upload procedure (als je de app op de reader gebruikt)

- mogelijkheid om vader aan nieuwgeboren dier toe te voegen (hier lees je daar meer over)
App release 11-FEB-2020

Op 11 februari 2020 bevat de release van de app een aantal verbeteringen, zoals:

 • uitzetten van automatisch ophalen van voorlopige meldingen, waardoor aan-en afvoer meldingen beter werken. 
  • Toelichting: De voorlopige afvoer/aanvoer meldingen worden niet meer automatisch bij RVO opgehaald. In plaats daarvan vragen we je de knop in de app in te drukken als je verwacht dat er voorlopige meldingen zijn. Hiermee lossen we twee problemen op: (a) de voorlopige melding maakt een reservering op de diernummers die bij I&R staan, waardoor je geen resultaat hebt als je de dieren ook scant voor aanvoer of afvoer. En (b) handelaren en slachthuizen hebben heel veel voorlopige meldingen, terwijl ze alleen het niet verwerkte deel van de meldingen willen zien.
 • bij het ophalen van een voorlopige aanvoermelding, maakt de app een nieuwe groep aan met als naam dd-MMM-jjjj
 • verbeterd scherm voor bedienen ADS: grotere knoppen, meer informatie
 • gebruik selectie files en plaatsing in groepen via ADS
 • diverse kleine foutjes uit de rapportages gehaald, zoals niet langer meetellen van dode dieren en verbeterde berekening van dieren per leeftijdscohort
 • vereenvoudigde excel import functie
 • ophalen van vrije merken gebeurde dubbel (schaap, daarna geit) en is nu enkel
 • bewaking van sync meldingen, zodat problemen bij syncen niet tot verloren gegevens kunnen leidenApp releases gedurende januari

Met de overgang naar het platform waarbij we sync kunnen gaan afschaffen, zijn er toch nog wat complicaties geweest bij het syncen. Dat hebben we in enkele tussen-releases opgelost. Zowel de C1 als de C8 syncen nu probleemloos. NB: dit vereist dat je wel de meest recente versie van de offline app op je reader hebt. Dat is gegarandeerd het geval als je bij versie 2.1.0. de inhoud van de app verwijderd en daarna de app opnieuw opstart.


App release 03-JAN-2020

Op 3 januari 2020 brengen we een nieuwe versie van de app uit, waarin we een aantal belangrijke aanpassingen hebben doorgevoerd. Hieronder beschrijven we de belangrijkste wijzigingen.

 1. Verbeterde sync - bij het syncen kan het gebeuren dat meldingen die op hetzelfde dier betrekking hebben niet in de juiste volgorde verwerkt worden. Dit hebben we verbeterd. Bovendien gaat de sync ook vlotter.
 2. Hermerken - door de verbeterde sync lossen we ook het probleem op dat als je dieren een nieuw oormerk geeft ("hermerken") en daarna de groep gelijk afvoert, het oude oornummer ook afgevoerd wordt (wat tot een IC-fout bij I&R leidt).
 3. Vrije nummers - de vrije nummers (zoals vastgelegd bij RVO) worden zichtbaar in je app en kan je gebruiken bij functies waar een nieuw oormerk ingezet moet worden, zoals geboorte en hermerken. Zorg wel dat Litams gemachtigd is je vrij oormerken bij I&R op te vragen.
 4. Accordatielijst - in de nieuwe app wordt het makkelijker als er accordatielijst gevallen zijn. Het nummer wordt WEL meegeteld, alle gegevens op het te accorderen nummer worden goed verwerkt en je ziet gelijk als accordatie noodzakelijk is, omdat we het nummer rood weergeven.
 5. Automatisch wegen - de app is ingericht voor automatisch wegen en sorteren.


Daarnaast zitten in deze app een aantal veelgevraagde verbeteringen zoals:

 • deklijst per UBN zichtbaar
 • adresboek bruikbaar op reader
 • nieuwe adressen zijn standaard "trusted" (dus automatisch melden)
 • afvoer naar Rendac leidt ook tot doodmelding
 • diverse verbeteringen in aanvoer en afvoer, zodat onder alle omstandigheden het vervoer wordt geboekt bij I&R
 • import melkgegevens kan nu ook met levensnummer (was "alleen" volgnummer laboratorium)
 • import via excel heeft meer mogelijkheden
 • slachthuizen krijgen nu twee overzichten: stallijst en geslachtlijst
 • diverse verbeteringen in veekaart
 • leeftijdsopbouw kudde aan veekaart toegevoegd


---//---


Nieuwe versie van de app 14-OKT-19

OP 14 oktober is de nieuwe versie van de app live gegaan. Het is zeer eenvoudig om van deze versie gebruik te maken:

 • De app op je telefoon / tablet / PC past zich automatisch aan zodra je deze opstart
 • De app op je reader past zich aan zodra je op sync drukt


Wat is er aangepast in deze versie?

 1. Dekken - we hebben enkele verbeteringen aangebracht, waardoor je de dekmeldingen nu goed kan vastleggen. In je account vind je bij "Formulieren" de bijbehorende deklijst. Uiteraard vind je iedere dekmelding ook terug in het paspoort.
 2. Als je nu lijsten naar excel download, dan worden de levensnummers getond als 15-cijferige nummers, in plaats van de wetenschappelijke notatie (zoals op regel 5 in het voorbeeld hieronder).
 3. Je kan via de app adressen aan adresboek toevoegen.
 4. We hebben diverse verbeteringen aangebracht naar aanleiding van vragen en opmerkingen van gebruikers over eerdere releases.Oudere Meldingen


Op 27 september hebben we een update van de app en de server software doorgevoerd. Zowel de online als de offline app zullen automatisch de nieuwe versie ontvangen, zodra er contact is met de server (dus na inloggen of syncen). 


In de nieuwe versie zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

 1. De app is geschikt gemaakt voor de aansturing van weeg/sorteer machines van tal van merken.
 2. Voorlopige meldingen (bij I&R) verschijnen nu bij alle UBNs in de app.
 3. Als je dieren afvoert, kan je een opmerking toevoegen. Deze opmerking komt op het transportdocument.
 4. Als je dieren aanvoert, wordt er nu ook een aanvoer (transport) document aangemaakt
 5. Diverse lijsten en rapporten zijn verbeterd of simpeler te gebruiken gemaakt, zoals:
  1. Medicijnlijst
  2. Groeplijst
  3. Weeglijst
 6. Adresboek kan je nu ook wijzigen in de app, mits het geen algemeen adres is (want die kunnen alleen door Litams aangepast worden)
 7. Voor klanten die een slachthuis hebben, is een slacht rapportage toegevoegd
 8. Voor klanten die verschillende typen functies uitoefenen, kunnen we gebruikers nu aan het type functie koppelen. Zo kan je diverse apps eenvoudiger naast elkaar gebruiken.
 9. Bij een Aanvoer melding, maken we het UBN van Herkomst aan. Soms leidde dit tot dubbele UBNs, waardoor de aanvoer emlding fout liep. Dit is hersteld.
 10. Diverse andere verbeteringen die het beheer van gegevens vereenvoudigen. Ook hebben we mogelijkheden toegevoegd om de oorzaak van fouten sneller te kunnen opsporen.Eerder (06-AUG-19) hadden we al de andere verbeteringen doorgevoerd:


 1. De datum van aanvoer of afvoer bij de super-handige knop om voorlopige meldingen door te zetten staat nu standaard op dezelfde datum als de andere partij bij I&R heeft opgegeven.
 2. Gewichten en hoeveelheid medicijn per dier kan je nu met 1 cijfer achter de komma invullen
 3. De Aanvoermelding is verbeterd, waardoor deze niet meer tot een foutmelding bij I&R kan leiden.
 4. Op de accordatielijst kan je "Kies alle nummers" aanklikken
 5. We hebben enkele verbeteringen doorgevoed zodat de app goed werkt met de ConnectBox en de ADS, ten behoeve van automatisch wegen en/of sorteren.