Nieuwe versie per april 2021

Met de release van de laatste versie per april 2021 hebben we een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd:

 • Eén van de meest populaire functies is "Voorlopige Meldingen" doorzetten. Hier hebben we drie verbeteringen aangebracht. Zo worden hermerkte dieren nu goed gemeld. Klik je op "Voorlopige Meldingen" ophalen, dan ga je gelijk naar de pagina waar de meldingen staan. We presenteren alleen nog maar de meldingen die bij I&R open staan.
 • De laatste scandatum staat nu in de stallijst. Je kan dieren dus sorteren op de datum waarop je ze het laatst "gezien" (= oormerk gescand of werknummer ingetikt in de app). Hiermee kan je dieren vermist melden of gebruiken als een dier beide oormerken kwijt is.
 • Het vastleggen van de melkgift is een stuk eenvoudiger gemaakt.
 • Bij doodmelden is de knop Opslaan en Volgende toegevoegd
 • Dekmeldingen kunnen nu ook per groep ingegeven worden (1 of meer M dekt groep V, de M worden straks als vader genoteerd zodra lam geboren wordt)
 • De nieuwe versie van de app bevat ook handige nieuwe functies. Zo kan je dieren in een groep scannen om vervolgens van deze groep de I&R status te bekijken. Zo zie je onder andere of alle geboorte datums zijn gemeld en of de dieren exportwaardig zijn. Ook kan je met 1 druk op de knop kijken of er verschillen zijn tussen Litams en RVO. 
 • Deze handige functies komen bovenop de handige Q-koorts tool en het vooraf kunnen aanmaken van een VKI formulier.en de vele andere handigheden, zoals selectie mogelijkheden en kenmerken.
 • Verder hebben we een sync back-up gemaakt. Diverse klanten hebben problemen gemeld met het uploaden van gegevens. Dit komt door niet op elkaar aansluitende gegevens.  Het probleem is vergelijkbaar met wat er onlangs in het Suez kanaal gebeurde: als 1 schip dwars ligt, komt alles daar achter ook tot stilstand. Daarom hebben we mogelijkheid gemaakt om toch je gegevens te verwerken als er gegevens dwars liggen, zodat we die gegevens daarna handmatig kunnen herstellen. De back up kunnen we op afstand aanzetten, dus als je merkt dat upload niet goed werkt, laat het ons weten. Met dit gereddschap lossen we het probleem snel op.
 • De april release bevat verder verbteringen voor het gebruik van de weeg/selectie machines.
 • Ook zijn er diverse verbeteringen voor klanten die een slachthuis hebben doorgevoerd. We hebben de techniek waarmee we gegevens tussen SRS en de server uitwisselen verbeterd. De slachtlijst kan nu eenvoudiger opgevraagd worden. 


Nieuwe versie per oktober 2020

Gedurende september en oktober hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn er tal van kleine verbeteringen doorgevoerd die gebruikers aangedragen hebben, waardoor de app sneller, beter en makkelijker werkt. In het menu Reproduktie > Dekken is KI toegevoegd. Ook kan je rammen/bokken ("sires") nu een naam geven. de sire hoeft niet langer op je stallijst te staan.

Verder zijn de problemen met Belgische nummers opgelost. De landcode voor Belgie is 056 en bij sommige acties viel de nul weg. Vanaf nu zijn alle Belgische nummers 15 cijfers, zoals dat ook in alle andere landen ter wereld is.Nieuwe versie per 18 augustus 2020


Ondanks de hitte van de afgelopen tijd, is er flink doorgewerkt aan de Litams software. We hebben een release die we in enkele stappen vrij hebben gegeven. Per dinsdag 18 augustus is alle onderstaande functionaliteit vrijgegeven.

 1. Afvoer om 0.01 uur – door het verschil tussen Nederlandse tijd en internet tijd werd een afvoermelding om 0.01 uur toch op de dag er voor geboekt. Dat is nu opgeheven. Alle meldingen worden verwerkt op het tijdstip dat je ze ingeeft.
 2. Fokgegevens vastleggen – je kan langs twee wegen fokgegevens vastleggen:
  1. Op moment van geboorte: we hebben een knop Vader toegevoegd. Hiermee kan je de vader van het nieuw geboren dier vastleggen, zelfs als de vader niet op je bedrijf aanwezig is.
  2. Op moment van dekken: via de dekmelding kan je vader(s) en ras vastleggen. Bij vader(s) kan je kiezen uit mannelijke dieren op je stallijst, mannelijke dieren niet op je stallijst of KI.
  3. De fokgegevens zijn zichtbaar in de rapptages, alsmede in de paspoorten van de dieren.
 3. Diersoort – in de app moet je een diersoort kiezen. Als je dat doet, worden alleen de dieren getoond van dat soort. Dus kies je schapen, dan worden runderen en geiten niet getoond. Dit maakt het bijhouden van gegevens voor klanten met meerdere diersoorten een stuk eenvoudiger. 
 4. Automatisch wegen – diverse verbeteringen om automatisch openen en sluiten van deuren beter te ondersteunen; betere support mogelijkheden; meer gegevens in scherm.
  1. ADS heeft ook software update nodig - we nemen daarvoor contact op met de ADS bezitters.
 5. Eerder hadden we reeds de functionaliteit voor Q-koorts vrijgegeven:
  1. Q-koorts tool, waarmee je kan zien hoeveel (en welke) dieren per welke datum een enting hebben gehad en waaneer je weer moet enten. Op deze manier kan je dieren in samengestelde kuddes toch op de juiste dag van een Q-koorts vlag voorzien;
  2. Q-koorts melding als je Coxevac toedient.
 6. Slachthuis verbeteringen – je kan nu dieren die niet met de vaste antenne gescand worden alsnog nascannen met de handreader
 7. Verder bevat deze release een aantal verbeteringen, zodat foutmeldingen minder vaak voorkomen.
  1. Sterftemelding gaf ten onrechte foutmelding
  2. C9 scant soms 000 000 000 000 000 door een bug. Dit is opgelost
 8. Ook in deze release: de NO SYNC versie van de app. De eerste versie van de online app voor de reader is beschikbaar. We gaan op beperkte schaal hiermee de komende tijd ervaring opdoen.

 Nieuwe versie van de app per 23 juni 2020

De afgelopen maanden hebben we weer een fors aantal verbeteringen en veelgevraagde functies aan de app toegevoegd. Nadat alles getest is en de testresultaten verwerkt zijn, kunnen we per vrijdag 26 juni de nieuwe versie vrij geven. 

De belangrijkste aanpassingen hebben betrekking op de medicijn administratie. Zo halen we nu de laatste Q-koorts enting datum bij I&R op en geven we je een bericht wanneer welke dieren opnieuw geent moeten worden. Ook is het eenvoudiger geworden medicijnen aan de lijst toe te voegen. De medicijnrapportage is verbeterd. De dekmeldingen zijn verbeterd. Er is verder een koppeling met de GD tot stand gebracht. Voorts zijn er een aantal verbeteringen voor abattoirs doorgevoerd en hebben we enkele administratieve verbeteringen aangebracht. Daarnaast hebben we weer enkele bouwstenen toegevoegd aan ons stamboek administratie pakket, dat eind 2020 beschikbaar komt. Tenslotte bevat de nieuwe release aanpassingen waarmee de software geschikt is gemaakt voor de C9 (de telefoon die kan scannen)Hoe zorg je dat je de meest recente versie hebt?

Op je telefoon, PC en tablet hoef je niets te doen - de app update zichzelf automatisch.
Op je reader bevindt zich de zogenaamde offline versie van de app. Deze update je door de app af te sluiten en opnieuw op te starten.==ARCHIEF==Drukte op internet

Door de grote toename in internet verkeer gedurende maart 2020, kan het zijn dat de app trager werkt. Ook de gegevens die je via een browser raadpleegt zouden trager getoond kunnen worden. Om te voorkomen dat je met de app niet kan inloggen, hebben we de inlog procedure en het menu iets afgeslankt.Nieuwe versie van de app per eind april 2020

In april hebben we gewerkt aan tal van verbeteringen. We hebben de app minder gevoelig gemaakt voor een overbelast internet. We hebben notificaties toegevoegd. Nieuwe versie van de app per eind maart 2020

Gedurende de tweede heflt van maart zijn we begonnen met de uitrol van een versie van de app met de volgende aanpassingen:

- afgeslankte inlog procedure

- menu dat sneller laadt

- verbeterde upload procedure (als je de app op de reader gebruikt)

- mogelijkheid om vader aan nieuwgeboren dier toe te voegen (hier lees je daar meer over)
App release 11-FEB-2020

Op 11 februari 2020 bevat de release van de app een aantal verbeteringen, zoals:

 • uitzetten van automatisch ophalen van voorlopige meldingen, waardoor aan-en afvoer meldingen beter werken. 
  • Toelichting: De voorlopige afvoer/aanvoer meldingen worden niet meer automatisch bij RVO opgehaald. In plaats daarvan vragen we je de knop in de app in te drukken als je verwacht dat er voorlopige meldingen zijn. Hiermee lossen we twee problemen op: (a) de voorlopige melding maakt een reservering op de diernummers die bij I&R staan, waardoor je geen resultaat hebt als je de dieren ook scant voor aanvoer of afvoer. En (b) handelaren en slachthuizen hebben heel veel voorlopige meldingen, terwijl ze alleen het niet verwerkte deel van de meldingen willen zien.
 • bij het ophalen van een voorlopige aanvoermelding, maakt de app een nieuwe groep aan met als naam dd-MMM-jjjj
 • verbeterd scherm voor bedienen ADS: grotere knoppen, meer informatie
 • gebruik selectie files en plaatsing in groepen via ADS
 • diverse kleine foutjes uit de rapportages gehaald, zoals niet langer meetellen van dode dieren en verbeterde berekening van dieren per leeftijdscohort
 • vereenvoudigde excel import functie
 • ophalen van vrije merken gebeurde dubbel (schaap, daarna geit) en is nu enkel
 • bewaking van sync meldingen, zodat problemen bij syncen niet tot verloren gegevens kunnen leidenApp releases gedurende januari

Met de overgang naar het platform waarbij we sync kunnen gaan afschaffen, zijn er toch nog wat complicaties geweest bij het syncen. Dat hebben we in enkele tussen-releases opgelost. Zowel de C1 als de C8 syncen nu probleemloos. NB: dit vereist dat je wel de meest recente versie van de offline app op je reader hebt. Dat is gegarandeerd het geval als je bij versie 2.1.0. de inhoud van de app verwijderd en daarna de app opnieuw opstart.


App release 03-JAN-2020

Op 3 januari 2020 brengen we een nieuwe versie van de app uit, waarin we een aantal belangrijke aanpassingen hebben doorgevoerd. Hieronder beschrijven we de belangrijkste wijzigingen.

 1. Verbeterde sync - bij het syncen kan het gebeuren dat meldingen die op hetzelfde dier betrekking hebben niet in de juiste volgorde verwerkt worden. Dit hebben we verbeterd. Bovendien gaat de sync ook vlotter.
 2. Hermerken - door de verbeterde sync lossen we ook het probleem op dat als je dieren een nieuw oormerk geeft ("hermerken") en daarna de groep gelijk afvoert, het oude oornummer ook afgevoerd wordt (wat tot een IC-fout bij I&R leidt).
 3. Vrije nummers - de vrije nummers (zoals vastgelegd bij RVO) worden zichtbaar in je app en kan je gebruiken bij functies waar een nieuw oormerk ingezet moet worden, zoals geboorte en hermerken. Zorg wel dat Litams gemachtigd is je vrij oormerken bij I&R op te vragen.
 4. Accordatielijst - in de nieuwe app wordt het makkelijker als er accordatielijst gevallen zijn. Het nummer wordt WEL meegeteld, alle gegevens op het te accorderen nummer worden goed verwerkt en je ziet gelijk als accordatie noodzakelijk is, omdat we het nummer rood weergeven.
 5. Automatisch wegen - de app is ingericht voor automatisch wegen en sorteren.


Daarnaast zitten in deze app een aantal veelgevraagde verbeteringen zoals:

 • deklijst per UBN zichtbaar
 • adresboek bruikbaar op reader
 • nieuwe adressen zijn standaard "trusted" (dus automatisch melden)
 • afvoer naar Rendac leidt ook tot doodmelding
 • diverse verbeteringen in aanvoer en afvoer, zodat onder alle omstandigheden het vervoer wordt geboekt bij I&R
 • import melkgegevens kan nu ook met levensnummer (was "alleen" volgnummer laboratorium)
 • import via excel heeft meer mogelijkheden
 • slachthuizen krijgen nu twee overzichten: stallijst en geslachtlijst
 • diverse verbeteringen in veekaart
 • leeftijdsopbouw kudde aan veekaart toegevoegd


---//---


Nieuwe versie van de app 14-OKT-19

OP 14 oktober is de nieuwe versie van de app live gegaan. Het is zeer eenvoudig om van deze versie gebruik te maken:

 • De app op je telefoon / tablet / PC past zich automatisch aan zodra je deze opstart
 • De app op je reader past zich aan zodra je op sync drukt


Wat is er aangepast in deze versie?

 1. Dekken - we hebben enkele verbeteringen aangebracht, waardoor je de dekmeldingen nu goed kan vastleggen. In je account vind je bij "Formulieren" de bijbehorende deklijst. Uiteraard vind je iedere dekmelding ook terug in het paspoort.
 2. Als je nu lijsten naar excel download, dan worden de levensnummers getond als 15-cijferige nummers, in plaats van de wetenschappelijke notatie (zoals op regel 5 in het voorbeeld hieronder).
 3. Je kan via de app adressen aan adresboek toevoegen.
 4. We hebben diverse verbeteringen aangebracht naar aanleiding van vragen en opmerkingen van gebruikers over eerdere releases.Oudere Meldingen


Op 27 september hebben we een update van de app en de server software doorgevoerd. Zowel de online als de offline app zullen automatisch de nieuwe versie ontvangen, zodra er contact is met de server (dus na inloggen of syncen). 


In de nieuwe versie zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

 1. De app is geschikt gemaakt voor de aansturing van weeg/sorteer machines van tal van merken.
 2. Voorlopige meldingen (bij I&R) verschijnen nu bij alle UBNs in de app.
 3. Als je dieren afvoert, kan je een opmerking toevoegen. Deze opmerking komt op het transportdocument.
 4. Als je dieren aanvoert, wordt er nu ook een aanvoer (transport) document aangemaakt
 5. Diverse lijsten en rapporten zijn verbeterd of simpeler te gebruiken gemaakt, zoals:
  1. Medicijnlijst
  2. Groeplijst
  3. Weeglijst
 6. Adresboek kan je nu ook wijzigen in de app, mits het geen algemeen adres is (want die kunnen alleen door Litams aangepast worden)
 7. Voor klanten die een slachthuis hebben, is een slacht rapportage toegevoegd
 8. Voor klanten die verschillende typen functies uitoefenen, kunnen we gebruikers nu aan het type functie koppelen. Zo kan je diverse apps eenvoudiger naast elkaar gebruiken.
 9. Bij een Aanvoer melding, maken we het UBN van Herkomst aan. Soms leidde dit tot dubbele UBNs, waardoor de aanvoer emlding fout liep. Dit is hersteld.
 10. Diverse andere verbeteringen die het beheer van gegevens vereenvoudigen. Ook hebben we mogelijkheden toegevoegd om de oorzaak van fouten sneller te kunnen opsporen.Eerder (06-AUG-19) hadden we al de andere verbeteringen doorgevoerd:


 1. De datum van aanvoer of afvoer bij de super-handige knop om voorlopige meldingen door te zetten staat nu standaard op dezelfde datum als de andere partij bij I&R heeft opgegeven.
 2. Gewichten en hoeveelheid medicijn per dier kan je nu met 1 cijfer achter de komma invullen
 3. De Aanvoermelding is verbeterd, waardoor deze niet meer tot een foutmelding bij I&R kan leiden.
 4. Op de accordatielijst kan je "Kies alle nummers" aanklikken
 5. We hebben enkele verbeteringen doorgevoed zodat de app goed werkt met de ConnectBox en de ADS, ten behoeve van automatisch wegen en/of sorteren.