Het vastlegen van de hoeveelheid en kwaliteit van de melk geeft je inzicht in de winstgevensheid per dier en de effectiviteit vna je voerbeleid. Er zijn diverse manieren om de melkproduktie vast te leggen:


1. Koppeling zuivelfabruik gegevens

Er zijn diverse mogelijkheden om de gegevens van de melkfabriek automatisch of handmatig te importeren in Litams. Neem contact met ons op om de juiste manier voor jou in te stellen.  Langs deze weg krijg je inzicht in de gemiddelde gift per lacterend dier, alsmede gemiddelden zoals vet, eiwit en ureum. Deze methode herrekent de gegevens naar gemiddelden per dier, maar je ziet niet de verschillen per dier.


2. Melkgift en/of Melk kwaliteit vastleggen

Middels Tru-Test meters en melkmonsters kan je gegevens per dier registreren. Je legt de gegevens met de app vast. Na afloop van het analyseren van de monsters, lees je de per email toegezonden csv file eenvoudig in. 


3. Koppeling met melkmachine

Indien je een melkmachine hebt met individuele dier-herkenning, dan kunnen we vrijwel in alle gevallen een koppeling aanleggen. Neem hiervoor contact met ons op.