Het vastlegen van de hoeveelheid en kwaliteit van de melk geeft je inzicht in de winstgevensheid per dier en de effectiviteit van je voerbeleid. Bij Litams doen we dat als volgt:


1. Lacterend of niet?

De basis van alle berekeningen is of een dier melkgevend (lacterend) is of niet. Een dier krijgt het kenmerk "Lacterend' enkele dagen nadat er een worp geregistreerd is. Het is ook mogelijk het kenmerk "Lacterend' op enig moment via de app toe te voegen. Dieren zonder worp (lammeren, jaarlingen) hebben geen status. Als je de dieren droogzet, geef ze dan het kenmerk "Drooggezet" zodat de niet langer meetellen in het aantal lacterende dieren.


2. Melkproduktie Instellingen


Het aantal melkbeurten per dag gebruiken we om meetgegevens per melkbeurt te vertalen naar melkgift per dag.4. Melkmeting ("Tru Test")

Als je melkglazen (Tru Test meters) gebruikt, kan je de hoeveelheid per dier in cc (of ml) vastleggen met de app.


5. Melkmeting via melkmachine

Heb je een melkmachine met dier-registratie? Dan kunnen we de gegevens van de melkmachine vaak automatisch inlezen in de database. Neem hiervoor contact met Litams op.


6. Koppeling zuivelfabruik gegevens

Er zijn diverse mogelijkheden om de gegevens van de melkfabriek automatisch of handmatig te importeren in Litams. Neem contact met ons op om de juiste manier voor jou in te stellen.  Langs deze weg krijg je inzicht in de gemiddelde gift per lacterend dier, alsmede gemiddelden zoals vet, eiwit en ureum. Deze methode herrekent de gegevens naar gemiddelden per dier, maar je ziet niet de verschillen per dier.

(Voor Q-lip, klik hier.)7. Melkgift en/of Melk kwaliteit vastleggen

Het is ook mogelijk met behulp van melkmonsters de vet, eiwit en andere gehaltes per dier te registreren. Je legt de volgnummers van de reageerbuisjes met de app vast. Na afloop van het analyseren van de monsters, lees je de per email toegezonden csv file eenvoudig in. Neem voor meetapparatuur contact op met:


Melkcontrole Nijland

Hege Wier 2

8771 RN Nijland

Tel:    0515-569333

Fax:   0515-569668 

E-mail: info@melkcontrolenijland.nl


Veluwe IJsselstreek

Industrieweg 62
8071 CV Nunspeet
Postbus 207
8070 AE Nunspeet

info@vvbveluwe-ijsselstreek.nl

Tel: 0341-264058