De combinatie van onderbezetting en storingen heeft er toe geleid dat er veel support tickets zijn blijven openstaan: