Als je reader wel scant, maar daarbij bromt en de teller niet oploopt, dan heb je een numme gescand dat op je accordatielijst is geplaatst.


Een dier kan namelijk alleen op je stallijst staan, als het een AANVOER of GEBOORTE melding heeft. Dus als er een nummer wordt gescand waarvan geen aanvoer of geboortemelding bekend is, dan plaatsen we dit nummer op de accordatielijst.


Je kan gewoon doorscannen, en na afloop de accordatielijst raadplegn. Dat kan zowel in de app als op de PC.

Nummers op de accordatielijst kan je een van de volgende vier behandelingen geven:

  1. Geboren melden (makkelijk als je tijdens het geboortezeizoen enkele nummers vergeten bent te melden)
  2. Aanvoeren (makkelijk als je een aanvoer vergeten bent)
  3. Hermerken
  4. Afwijzen (X) - dit doe je als de dieren niet op jouw UBN horen. Zo kan je bijvoorbeeld voor iemand een lijstje met nummers scannen, en als dat geprint is, kan je de nummers weer verwijderen.
- / -/ -/ -Tegelijkertijd maken we een TIJDELIJK nummer aan. Dat herken je aan het nummer, het begint namelijk met 999000....

Dat ziet er zo uit:


Wil je meer weten? Klik dan hier