Het is inmiddels algemeen bekend dat de I&R voor schapen en geiten zeer precies bijgehouden moet worden. Wie dat niet doet, riskeert de volgende boetes en “retributies” (administratief opgelegde kosten):

 • Retributie van 50 cent per te late melding, inclusief meldingen die buiten de termijn hersteld worden;
 • Herstelkosten van EUR 10 per door RVO herstelde melding, hetgeen vanaf 1 januari 2019 zal gebeuren als meldingen langer dan 7 dagen blijven openstaan;
 • Vervoersverbod voor dieren waarvan de I&R niet op orde is;
 • Door de NVWA opgelegde boetes vanwege het niet voldoen aan I&R;
 • Arbeidskosten vanwege de uren die je maakt om in overleg  met leveranciers de I&R te herstellen

Tegelijkertijd zijn er ook enkele versoepelingen. Zo is de 21-dagen regeling alleen nog van toepassing op de aangevoerde dieren, niet langer op alle dieren (“UBN dicht”). Ook is het, onder voorwaarde, mogelijk om dieren vanaf een veemarkt af te voeren naar een verweiderij. Hier lees je meer.


De precisie die I&R eist, maakt het erg belangrijk dat jouw administratie aan de volgende eisen voldoet:

Veehouder:

 • Geboorte meldingen
 • Hermerk meldingen
 • Aanvoer meldingen
 • Afvoer meldingen
 • Sterfte meldingen
 • Vermiste dieren melden
 • Q-koorts enting melden (geitenhouders en schapenhouders met publieksfunctie)
 • Administratie met datum en nummer van medicijn gebruik
 • Op VKI vermelden van dieren die minder dan 7 dagen uit hun wachttijd zijn


Veehandelaar:

 • Controle op I&R geschiedenis van dieren die je bij boeten ophaalt. Dieren met een vervoersverbod laten staan, of eerst de oorzaak van het vervoersverbod wegnemen.
 • Afstemming met veehouder over datum en UBN van afvoer.
 • Waar nodig, exportwaardigheid controleren


Slachthuis:

 • Aanvoer op abattoir op dezelfde datum als afvoer door leverancier
 • VKI
 • Dieren behandelen op basis van hun I&R leeftijd
 • Traceerbaarheid

Litams is de ideale partij om je hierbij te helpen. Met meer dan 10 jaar ervaring in "Precision Livestock Farming" bieden wij oplossingen die eenvoudig werken en je veel werk uit handen nemen. Onze helpdesk staat ter beschikking om uitzonderingen en probleempjes af te handelen.


Litams App

De Litams app is ideaal voor iedereen die meldingen bij I&R moet doen. Eén van de belangrijkste voordelen van de app is dat “voorlopige meldingen” bij I&R gelijk in je app klaar staan. Met een klik in het scherm zijn de meldingen verwerkt. Dit is met name ideaal voor de veehouders waar handelaren hun dieren ophalen. De handelaar zorgt voor aanvoermeldingen op een slachthuis, veemarkt, export of verweiderij. De boer krijgt vervolgens een notificatie in zijn app en kan de corresponderende melding eenvoudig goedkeuren. Zo is er altijd een sluitende I&R administratie, zonder boetes of extra kosten. Bovendien maakt de app automatisch een digitale VKI aan. Met de Litams app kan je overigens ook alle andere I&R meldingen doen, en nog veel meer.

Litams Reader

We hebben verschillende modellen readers. De overeenkomst is dat iedere reader direct de I&R status van een gescand nummer kan opvragen. Zo weet je dus gelijk of de dieren die je wilt verhandelen aan de eisen van I&R voldoen. De reader gebruikt dezelfde app als op je telefoon – met als grootste verschil dat je telefoon geen nummers kan scannen.


SRS

Het Litams Slachthiuis Registratie Systeem (SRS) zorgt dat dieren op het moment van slachten een I&R aanvoermelding krijgen, gevolgd door een slachtmelding. We printen een karkaslabel met het oorspronkelijke levensnummer. SRS vraagt tevens de geboortedatum en het UBN van herkomst op. Dit plaatsen we (desgewenst) op het karkaslabel. Tesamen met het oorspronkelijke oornummer heb je volledige traceerbaarheid van ieder karkas. Het is ook mogelijk om, automatisch:

- een gewicht aan ieder karkas te koppelen

- karkasgewicht terugmelden aan de leverancier

- andere slachtbemerkingen zoals SEUROP, vet, ingewanden, ziektes en meer per karkas vast te leggen

- alle bovenstaande gegevens te gebruiken voor inkoopfacturering.

Je kan zelf kiezen welke functies je wilt gebruiken.