Je hebt een ADS van Litams, waarmee je kan wegen en selecteren. De ADS bedien je momenteel met de HCR (X7).  Als je overstapt naar Litams 3.0 dan kan je de X7 niet langer gebruiken. Daarom hebben we een andere aansturing van de ADS ontwikkeld. Tegelijkertijd hebben we een aantal veel-gevraagde wensen gerealiseerd, waaronder:

 • afhankelijkheid van (werkende) X7 verminderen
 • afhankelijkheid van (werekende) remote control verminderen
 • stabielere verbinding tussen “scherm” en “weger”
 • mogelijkheid om op basis van tal van criteria groepen samen te stellen
 • sorteren op basis van automatisch aangemaakte slectiebestanden.


In dit artikel leggen we uit:

 • hoe je de ADS bedient in Litams 3.0
 • welke aanpassingen we op de ADS voorstellen
 • welke kosten aan deze aanpassingen verbonden zijn.Bediening ADS


Om de ADS straks te kunnen bedienen heb je een Android telefoon of tablet nodig. (Apple staat verbinden met niet door Apple goedgekeurde randapparatuur niet toe). Op je Android telefoon installeer je de Litams app, die je in Google Play kan vinden. Na inloggen, zet je via Instellingen de Koppeling met de ADS aan:

Hierna open je het menu “Wegen en Sorteren”. Via Bluetooth maakt de telefoon verbinding met de ADS.

Op de server kan je selectiebestanden aanmaken. Deze bestanden kan je eenmalig, of herhalend aanmaken. Bijvoorbeeld dieren die nog in de wachttijd van medicijnen zitten, kan je wekelijks de lijst laten updaten. In de app kan je aangeven wat je met deze dieren wilt doen. Je kan aan iedere uitgang meer dan één criterium koppelen. Zie _____

Vervolgens druk je op START. Nu begint de ADS met wegen en sorteren. In het scherm van je app, zie je een knop “Open/Dicht” waarmee je de toegangsdeur van de weegschaal bedient. De afstanndsbediening heb je dus niet meer nodig. Alles loopt via de app.

Verder zie je in het scherm:

 • aantal gewogen en geselecteerde dieren
 • gemiddeld gewicht alle gewogen dieren
 • gemiddeld gewicht per uitgangsdeur
 • snelheid (aantal dieren per uur)

Je kan met de app de deur van de weegkooi openen en sluiten. Twee dieren in de kooi of kop klem tussen de deur? Je kan met de app de toegangsdeur openen - en de weegsessie annuleren. De app geeft aan welke uitgang geopend wordt. Je kan dit overschrijven door op pauz te drukken en vervolgens de uitgang zelf te kiezen.

Als je klaar bent met wegen en selecteren, druk je op stop. Vervolgens zie je een scherm met alle gegevens van je weegsessie.Aanpassingen ADS


Het grote voordeel van wegen via de app is dat je altijd een werkend bedieningsapparaat hebt. Als jouw telefoon het niet zou doen, kan je de telefoon of tablet van iemand anders gebruiken. Omdat de ADS over Bluetooth aangestuurd wordt, kan je wifi en 4G gebruiken om met de database te communiceren. (Desgewenst kunnen we een wifi access point leveren voor in de stal of in de buurt van de ADS).


Om dit mogelijk te maken moeten we enkele aanpassingen op de “e-box” van de ADS doorvoeren. De zwarte PC (in de deur) en de grijze Siemens PLC verwijderen we. Dit vervangen we door wat we de “ConnectBox” noemen. Dit is een modern communicatie platform met een aantal relais voor het bedienen van de luchtcylinders.Kosten


Heb je de ADS de afgelopen twee jaar aangeschaft? Dan valt de upgrade binnen de garantie! De upgrade is gratis voor iedereen die een ADS service contract (“verlengde garantie”) heeft. 

Heb je de ADS langer dan twee jaar geleden gekocht en heb je geen verlengde garantie aangeschaft? Dan kan je kiezen uit (a) of alsnog de garantie verlengen, of (b) alleen de upgrade aanschaffen.

 • Verlengde garantie: dit kost EUR 19,- per maand. Het dekt alle kosten van reparatie, met uitzondering van het metaalwerk (weekooi, deuren, etc). Je dient drie jaar vooruit te betalen. Dat is dus EUR 615,60,- (ofwel EUR 19 per maand gedurende 36 maanden, met 10% korting).
 • De upgrade kost (slechts) EUR 395, inclusief plaatsing en training.