Het is mogelijk gegevens toe te voegen of te wijzigen door middel van het importeren van een excel sheet. Gebruik hiervoor de onder aan dit artikel bijgevoegde excel sheet. Let op: er vindt bij importeren van gegevens geen I&R melding plaats. We raden je aan eerst een backup vna je stallijst te maken, door deze als excel sheet naar je PC te downloaden.


Als je de excel sheet (na download hieronder) opent, krijg je een aantal kolommen te zien. De oranje gemarkeerde kolommen zijn verplichte gegevens. De groen gemarkeerde kolommen zijn niet verplicht, maar voegen wel veel waarde toe.


Gebruik de volgende aantekeningen (per kolom):


A. Diersoort

Je hoeft alleen cel A2 in te vullen. Kies uit schapen, geit, rund of paard


B. Levensnummer

Als de landcode NL is, dan moet het levensnummer 12 cijfers zijn.  

Als de landcode NIET NL is, dan moet het levensnummer 15 cijfers zijn. De eerste drie cijfers zijn de landcode, waarbij NL = 528; BE = 056, DE = 276. Alle landcodes vind je hier.

    Let op: excel heeft de vervelende eigenscahp lange getallen in wetenschappelijk formaat te noteren. Je kan de celopmaak terugzetten naar "string" - dat doe je als volgt: --> 


C. Land

Het land is Nederland indien de landcode NL is. Bij alle andere landcodes is de landcode XX


D. werknummer

Niet invullen - dit wordt automatisch aangemaakt


E. Halsnummer

Je kan hier het visuele ID (haldnummer, borstnummer, tatoe, etc) invullen


F. Stamboek

Vul hier het stamboeknummer in


G. Groep

Als je hier een groepnaam invult, wordt de groep aangemaakt (als deze nog niet bestaat) en wordt het dier hierin geplaatst.


H. Geboortedatum

De geboortedatum is dd-mm-jjjj


I. Geslacht

Het geslacht is M of V


J. Status

Indien een dier dood is, kan je hier Dood invullen


K. Ras

Hier kan je het ras invullen


Upload de gegevens via Importeren en Exporteren > Helpdesk import template

Je kan de excel sheet ook per email naar support@litams.com sturen. Dan wij plaatsen de gegevens in je account.

Aan deze service zijn geen kosten verbonden.