Met de bijgevoegde excel sheet kan je zelf gegevens toevoegen aan de dieren op je stallijst. Het is ook mogelijk dieren zelf toe te voegen, maar let op: er vindt in dat geval geen I&R melding (aanvoer of geboorte) plaats.


Download de excel sheet die bij dit artikel hoort en vul de kolommen. De geel gemarkeerde kolommen zijn verplichte gegevens.


Vul bij groen gemarkeerde gegevens in:

- diersoort = rund, schapen, geit of paard

- land = geboorteland (Nederland, etc). 


Het levensnummer moet 12 cijfers zijn. Als je nummers hebt die met 0 beginnen, zet de celeigenschappen dan op 12 nullen.


Upload de gegevens via Instellingen > Upload F-template.

Je kan de excel sheet ook per email naar support@litams.com sturen. Dan wij plaatsen de gegevens in je account.

Aan deze service zijn geen kosten verbonden.