Als er tijdens het leven van een schaap/geit/rund een fout in de I&R administratie wordt gemaakt, krijgt dit nummer de vlag AAD, ofwel Aan- en Afvoer Verbod. Hier lees je hoe je deze vlag kan voorkomen. Indien er toch een vlag is, geven we advies hoe je deze vlag kan opheffen. Tenslotte beschrijven we situaties waarbij we adviseren de vlag niet op te heffen.Vervoerverbod

I&R legt dieren met een incomplete of onjuiste I&R een vervoerverbod op. Dit is zcihtbaar door een zogenaamde AAD vlag. Hier lees je daar meer over. Zulke vlaggen worden toegekend bij veel voorkomende fouten zoals, ontbrekende geboortemelding of een verschil van meer dan 24 uur tussen aanvoer en afvoer. Het kan dus zijn dat je een dier koopt, dat jaren geleden een fout in de I&R heef topgelopen en daardoor een vervoersverbod heeft !! Dit kan je veel problemen opleveren.


We raden daarom de volgende acties aan:


1. Controleer voorafgaande aan aanvoer of dier een correcte I&R status heeft. 
Er zijn verschillende manieren om deze controle te doen. Verreweg de makkelijkste manier is de dieren scannen voor aanvoer met de Litams app.  Als er I&R problemen zijn, weet je dat vrijwel onmiddellijk, omdat de Litams app alle gescande nummers gelijk controleert.


2. Voorkom verschillen tussen aanvoer en afvoerdatum.

Opnieuw, er zijn verschillende manieren om dit voor elkaar te krijgen. Verreweg de eenvoudigste methode is te zorgen dat zowel de aanvoerende als de afvoerende partij met Litams werken. Dan zorgt de slimme software van Litams er voor dat de datum van aanvoer niet kan afwijken van de datum van afvoer. 


Als je dieren ophaalt bij veehouders, en deze levert aan diverse UBNs, dan zorgt de Litams app er voor dat de veehouders een bericht krijgen dat ze de afvoer kunnen bevestigen. Zo sluit de afvoer van veehouders ALTIJD aan op de aanvoermeldingen van de UBNs waar jij als handelaar aan gelevrd hebt.