Adoptie

  • Klik linksboven in op de ‘hamburger’ menuknop.
  • Ga naar Reproductie.
  • Klik vervolgens op Adoptie.
  • Selecteer / scan het reeds geboren lam.
  • Koppel lam aan adoptiemoeder.
  • Wil je nog een lam aan adoptiemoeder koppelen? Klik dan op opslaan en volgende.
  • Ben je klaar? Klik op opslaan en sluiten.