Geboorte

 • Klik linksboven in op de ‘hamburger’ menuknop.
 • Ga naar Reproductie.
 • Klik vervolgens op Geboorte.
Nieuwe nakomelingen registreren
GEEN nieuwe nakomelingen registreren
 • Selecteer / scan moederdier.
 • Klik op nieuwe nakomeling.
 • Vul het oornummer handmatig in (landcode NL = 528, deze ook invullen!) OF scan het oornummer van het lam.
 • Selecteer het geslacht van het lam.
 
Optioneel (afhankelijk van INSTELLINGEN geboortemenu opties)
 • Vul een visueel identiteit in voor het geboren lam.
 • Vul het ras van het lam in.
 • Vul het subras van het lam in.
 • Vul het lichaamsgewicht van het geboren lam in.
 
 • Klik op opslaan.
 • Tweede lam? Klik op nieuwe nakomeling en vervolg de stappen 6 tot 8 opnieuw.
 • Controleer het moederdier en de bijhorende nakomelingen.
 • Klik vervolgens op opslaan en volgende.
 • Selecteer de geboortedatum van de lammeren.
 • Vul (eventueel) het aantal doodgeboren lammeren in.
 • Wil je nog een geboorte registreren? Klik dan op opslaan en volgende.
 • Ben je klaar? Klik op opslaan en sluiten.
 • Selecteer moederdier.
 • Klik vervolgens op opslaan en volgende.
 • Selecteer de geboortedatum van de lammeren.
 • Vul (eventueel) het aantal doodgeboren lammeren in.
 • Wil je nog een geboorte registreren? Klik dan op opslaan en volgende.
 • Ben je klaar? Klik op opslaan en sluiten.
 •  


Bekijk ook deze YouTube video.


Wil je ook de vaders vastleggen? Dat doe je via de dekmelding!