Dekmelding - kleine handeling, veel informatie

De dekmelding is in de basis zeer eenvoudig: kies een groep en leg vast welke ram of bok je erbij doet. Je legt daarmee heel veel informatie vast:


1. welke dieren je gedekt hebt (per dier of per groep)

2. door welke mannelijke dieren, dus dat zijn de vader(s) van lammeren die straks geboren worden

3. dekdatum en daarmee de verwachte worpdatum

4. ras (of kruising) van lammeren die straks geboren worden


 • Ook leg je het aantal dekpogingen dieren nodig hebben voordat ze drachtig zijn ("terugkomers")Dekken

 • Klik linksboven in op de menuknop.
 • Ga naar Reproductie.
 • Klik vervolgens op Dekken.
Groepen
Individueel dier
 • Standaard wordt het menu geopend als ‘groep’.
 • Selecteer de groep met vrouwelijke dieren.
 • Selecteer het/de mannelijke dier(en) dat bij de groep wordt geplaatst. (De app toont de mannelijke werknummers).
 • Selecteer de datum van 1e toelating mannelijk dier in groep.
 • Wil je nog een groep vrouwelijke dieren laten dekken door een mannelijk dier? Klik dan op opslaan en volgende.
 • Ben je klaar? Klik op opslaan en sluiten.
 • Klik op Alias om een conditiescore per dier toe te kennen.
 • Selecteer / scan het dier.
 • Selecteer het/de mannelijke dier(en) dat bij het vrouwelijke dier wordt geplaatst. 
 • Selecteer de datum van dekking.
 • Wil je nog een groep vrouwelijke dieren laten dekken door een mannelijk dier? Klik dan op opslaan en volgende.
 • Ben je klaar? Klik op opslaan en sluiten.


Hieronder geven we het weer in screenshots

AFbeelding 1: Kies Reproduktie > Dekken

Afbeelding 2: Kies groep of per individueel dier

Afbeelding 3: Kies man(nen) vanaf je stallijst of kies KI of Sire als je dekt met dieren die niet op je stallijst staan.

Afbeelding 4: Leg gelijk op moment vna dekken het ras of de kruising van het nog niet geboren dier vast.  Je kan rassen en kruisingen aan je raslijst toevoegen met de knop ACT New Breed.Wij zijn de vaders?

Als je meer dan 1 ram bij een kudde doet, dan maakt de computer meerdere vaders aan.


Sire en/of KI 

Het is mogelijk om een sire te gebruiken die niet op je bedrijf staat. Kies bij het dekken KI of Sire.

Je kan een  lijstje met KI -data of sires aanleggen.


Wie is de vader bij een terugkomer?

Met de dekmelding leg je de vader van het later te geboren worden dier vast. Maar wat als je terugkomers hebt? Dan leg je na enige tijd een nieuwe dekmelding vast. Dat kan je dus meer dan 1x doen. Op basis van de geboortedatum en de drachtperiode, rekent de computer terug wie de zeer waarschijnlijke vader was.