In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG,  Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) hebben we de volgende richtlijn opgesteld.


LITAMS gebruikt moderne technologie om gegevens vast te leggen, te verwerken en te delen met derden. Onze systemen zijn ingericht om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zelf kan je hier aan meewerken door zorgvuldig met je inloggegevens om te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via support@litams.com.


De persoonsgegevens die we verwerken hebben we gekregen omdat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt om bijvoorbeeld onze nieuwsbrief te ontvangen. De persoonsgegevens die we verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • RVO (of KvK) en UBN nummer
 • Bedrijfsgegevens, zoals aantallen dieren en andere diergegevens


We verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. LITAMS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  LITAMS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Aanbieden van diensten op het gebied van dierregistratie, veehouderij en gerelateerde zaken
 • Het doorgeven van wettelijk verplichte meldingen aan I&R en waar noodzakelijk aan anderen.
 • Verstrekken van tips, adviezen, foutmeldingen en andere notificaties
 • Verzenden van onze nieuwsbrief


LITAMS deelt persoonsgegevens niet met derden. LITAMS verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account bij LITAMS Neem voor het verwijderen van persoonsgegevens contact op met support@Litams.com.