Schapenhouder Ton Bouman houdt ongeveer 600 Swifter Schapen. De meeste ooilammeren worden verkocht voor de fokkerij en zijn ramlammeren mest hij af. Ton hielp van kind af aan altijd al mee op de boerderij van zijn oom. Door het overlijden van zijn oom heeft Ton in 2016 voor de keuze gestaan om het bedrijf van zijn oom over te nemen, en dat heeft hij gedaan.


Elke dag een beetje beter

De technische resultaten van Bouman liegen er niet om. Toch is hij nog niet helemaal tevreden. “Het kan altijd beter. Litams was de enige die werkte met een automatisch weegsysteem. De app verbindt zich met de weegschaal en alles wordt direct geregistreerd bij mijn diergegevens. Eerst moesten wij de lammeren scannen en het gewicht met de hand invullen. Met Litams gaat dat dat automatisch.” Met dezelfde app kan hij de weegmachine ook de lammeren laten scheiden op ooitjes en rammetjes, en binnen de ooitjes weer op de ooitjes die hij wil aanhouden.


Meten is weten

Bouman legt heel veel informatie van zijn dieren vast. “We weten van ieder dier de stamboom, we weten de prestaties van iedere ram en iedere ooi”. Ton is ook een fanatieke weger. Hij weegt alle lammeren wekelijks om het groeiverloop te kunnen bepalen. Ton gebruikt het wegen ook om het aflever moment  zo goed mogelijk te kunnen bepalen. “Als de lammeren eenmaal geschikt zijn moeten ze weg, zo behaal ik het meeste rendement uit mijn dieren. Stel dat de dieren twee weken te lang op mijn bedrijf zijn gebleven dan vervetten de lammeren. Dat zorgt voor inkomstenderving. Ik moet dan én het krachtvoer betalen en de kwaliteit van het vlees is minder, dus minder inkomsten. Je kunt ook niet minder voeren want dan gaat de kwaliteit van het vlees ook achteruit.” Voordat de lammeren het erf verlaten worden ze voor de laatste keer gewogen. Zo weet Bouman precies wat hij aflevert aan zijn afnemers.