Litams introduceert “Litams I&R Verzekering” Verzekerd tegen boetes!

Veehouders moeten diergegevens zoals geboorte en afvoer binnen bepaalde termijnen melden bij I&R.  Wie dat niet of te laat doet, wordt geconfronteerd met extra kosten, die zeer hoog kunnen oplopen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft recent aangekondigd het aantal retributies fors te verhogen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat bovendien strenger controleren en deelt hoge boetes uit.

Veehouders met een niet-sluitende I&R lopen hierdoor risico op tal van extra kosten ("schade"):

  • Boetes en administratie kosten door RVO (“retributies”).
  • Boetes vanwege onjuiste I&R door NVWA
  • Boetes vanwege niet sluitende medicijnadministratie door NVWA.
  • Misgelopen omzet, doordat NVWA slacht en/of export verbiedt vanwege ontbrekende of incomplete I&R.


Wie echter met Litams werkt heeft altijd een sluitende I&R registratie. Je hoeft je dus geen zorgen te maken bij (onverwachte) controles. Om dit punt kracht bij te zetten, biedt Litams haar klanten een “Litams I&R Verzekering” aan.

Kort samengevat komt dit erop neer dat Litams een klant schadeloos stelt, mocht iemand toch vanwege problemen met I&R registratie een boete krijgen of omzet mislopen.

Deze verzekering biedt Litams aan iedere gebruiker, ingaande vanaf het moment dat de gebruiker met de nieuwste app van Litams gaat werken. De verzekering biedt Litams gedurende het eerste jaar kostenloos aan.


Verzekerd tegen boetes

De “Litams I&R Verzekering” dekt de kosten die een klant krijgt vanwege foutieve I&R registratie, zoals:

  • I&R Retributies.
  • I&R herstel kosten en administratieve toeslagen.
  • NVWA boetes vanwege onvolledige I&R.
  • NVWA boetes vanwege niet sluitende medicijn administratie.
  • Omzetderving vanwege geblokkeerde dieren door ontoereikende I&R.

Om van de verzekering gebruik te maken, dient men alle meldingen met de Litams app te verzorgen. Overige voorwaarden staan hier beschreven.


Over Litams

Litams is Nederland’s grootste leverancier van management software voor schapen, geiten en runderen. Vanaf de oprichting in 2008, heeft Litams veehouders, veehandelaren en slachthuizen geholpen met innovatieve oplossingen. Litams is bekend om zijn gebruiksvriendelijkheid, onder meer doordat je met een app alle management gegevens kan vastleggen en raadplegen. Daarnaast biedt Litams als enige 24x7 ondersteuning aan gebruikers. Naast de activiteiten in Nederland, is Litams ook actief in andere landen in Europa en in Australie en Nieuw-Zeeland.

Meer informatie over de “Litams I&R Verzekering” of nieuwsgierig naar de vele mogelijkheden bij Litams? Neem contact met ons op: