Ga naar www.litams.com en klik op "Inloggen nieuw Litams"

Inloggen op de nieuwe server doe je (net als bij de app en de oude server) met je email adres en wachtwoord.


Hierna krijge je volgende mogelijkheden:


<-- Hiermee kan je het menu inklappen en uitklappen


<-- het dahboard geeft je een overzicht van je gehele bedrijf


<-- bij dieren vind je de stallijst en alle gegevens per dier


<-- bij groepen zie je de groepen en kan je per groep de geschiedenis zien


<-- als je op zoek bent naar bepaalde dieren, doe je dat met selecties


<-- je kan medicijn gebruik (en je medicijn voorraad) hier inzien


<-- bij specifieke gegevens kan je dieper op de gegevens van je dieren ingaan


<-- hier vind je de Litams facturen + de webshop