Graasdierpremie (2019) geldt alleen als dieren op percelen lopen die niet in aanmerking komen voor uitbetaling Betalingsrechten, zoals heide, duinen, kwelders en stadsparken. Zie dit artikel bij RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gemeenschappelijk-landbouwbeleid/graasdierpremie 


Je kan de premie aanvragen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De schapen moeten voor 2019 zijn geboren.
  • De schapen staan uiterlijk op 15 mei van het aanvraagjaar goed geregistreerd in I&R. Ook in de periodes dat de dieren een andere houder hadden. Dit betekent dat er geen AAD vlaggen op de geselecteerde dieren mag zijn. Neem contact op met Litams als je vermoedt dat er dieren zijn die geen sluitende I&R geschiedenis hebben.
  • De dieren zijn in het aanvraagjaar op 15 mei aanwezig op uw bedrijf. De dieren grazen extensief van 15 mei tot en met 15 oktober aaneengesloten op niet-subsidiabele grond van uw bedrijf. Met extensief bedoelen wij dat de dieren op voldoende grond kunnen grazen, zonder dat ze worden bijgevoerd. Dit verklaart u in de Gecombineerde opgave.
  • Krijgt u een controle op uw bedrijf? Laat zien welke percelen u gebruikt voor begrazing. Dit kan alleen met schriftelijk bewijs zoals de Gecombineerde opgave, een gebruiksovereenkomst, een begrazingsschema, een logboek en/of kaartmateriaal.


Wij adviseren dat je groepen maakt conform onze richtlijnen. Selecteer de groepen die op niet subsidiabele grond (gaan) lopen. Selecteer de dieren op leeftijd. Dit is de lijst met dierne die voor Graasdierpremie in aanmerking komt. 


Helaas kan RVO voor 2019 geen koppeling realiseren met Litams, zodat je de dieren handmatig zal moeten aanvinken op het formulier. Hopelijk is dit volgend jaar geautomatiseerd.


Dieren tijdelijk verplaatsen?

RVO heeft het volgende gepubliceerd over de mogelijkheden om dieren niet vol-continu op subsidable grond te houden:

https://mijn.rvo.nl/nieuwspagina/-/asset_publisher/ijzLwDott7C5/content/tijdelijk-dieren-verplaatsen-graasdierpremie-2019