Het grote voordeel van een COMFORT abonnement is dat Litams de reader voor je verzorgt. We stellen er een ter beschikking, met levenslange garantie. Dat blijft ook na de introductie van Het nieuwe Litams het geval. Maar de readers die we ter beschikking stellen, zijn niet geschikt voor het nieuwe Litams.


Dit betekent dus dat je de nog lange tijd gebruik van de bekende modellen (Nomad of X7) gebruik zal maken. Hierdoor is het niet mogelijk de app “naast” de reader te gebruiken. Als je wel de app wilt gebruiken, of als je vanwege de uitbreiding van de functies (inclusief gegarandeerd foutloze I&R) van Het nieuwe Litams gebruik wilt maken, dan adviseren we je een nieuwe reader aan te schaffen, of over te stappen op het APP abonnement.


Het APP abonnement is goedkoop, maar bevat geen reader. 


Ons advies?

Ben je tevreden met wat COMFORT je nu biedt? Doe dan niks. Laat het COMFORT abonnement  doorlopen. Je komt dan vanzelf in beeld voor een nieuw model reader, dat met Litams 3.0 kan werken. We verwachten dat in de loop van 2019 de eerste COMFORT klanten overgezet gaan worden naar Het Nieuwe Litams.