Met Litams kan je zowel de hoeveelheid, de kwaliteit als de voerconversie van je melkvee optimaliseren. Je kan daarbij sturen op genetische en omgevingsfactoren. 


Je kan de melkgift vastleggen per dier, per pot, per melkperiode (geleverde hoeveelheid word gemiddeld over lacterende dieren) of met een rechtstreekse koppeling met de melkmachine.


Op eenvoudige wijze kan je melk kwaliteit vastleggen.


Deze gegevens kan je afzetten tegen voerconsumptie. 


Als je individueel wilt voeren, kan je Litams (gratis) koppelen met Geiten Belang (Van Der Pas Voersysteem).