1. Het Nieuwe Litams


Onder de noemer "Het Nieuwe Litams" bieden we onze klanten MEER informatie met MINDER werk. Het Nieuwe Litams maakt gebruik van moderne informatietechnologie, zodat je makkelijker gegevens van je dieren en je veebedrijf kan vastleggen. Het Nieuwe Litams bestaat uit de volgende componenten:

 • app
 • website
 • tal van koppelingen
 • ondersteuning
 • advies


Download the Litams app    Apple  /  Android

NB: je kan de app ook vanaf iedere PC gebruiken!!2. I&R


Herken je dit?

Datum afvoer sluit niet aan op datum aanvoer. Dit probleem is opgelost als je de Litams app gebruikt.


Het grootste voordeel van de nieuwe Litams app is dat je ALTIJD een sluitende I&R administratie hebt. Zo voorkom je onnodige kosten, zoals retributies (50 cent per dier voor te laat melden), administratieve kosten (EUR 10 per door RVO uitgevoerde handeling) en boetes (tussen de EUR 500 en EUR 1.500,- per fout !!). Je voorkomt ook dat je aanvraag voor subsidies (zoals graasdierpremie) gekort of afgewezen wordt. Ook voorkom je dat handelaren je dieren niet mogen meenemen vanwege vervoersverbod, of dat dieren bij slachthuis kosten (in plaats van opbrengsten) opleveren vanwege fouten in de I&R.


3. Waarom "Het Nieuwe Litams"?

Litams bestaat inmiddels 10 jaar. In 2008, toen Apple de allereerste iPhone op de markt bracht, heeft Litams een systeem gelanceerd waarmee je met een “Handheld Conencted Reader” (een smartphone met ingebouwde reader). Dit was toendertijd super-moderne tehnologie. Maar de ontwikkelingen gaan snel, en wat toen modern was, is nu al weer ouderwets. Dus wortd het tijd voor iets nieuws!
De samenleving is gewend alles met apps te doen. Email, bankieren, fotos delen, de weg zoeken, het nieuws volgen – voor alles bestaan er apps en ze worden door vrijwel iedereen gebruikt. Het is dus niet meer dan normaal dat je zowel alle gegevens van je dieren met een app kan vastleggen. En met diezelfde app wil je de stand van zaken op je veebedrijf volgen.
Veehouders voelen bovendien de druk om een volkomen sluitende I&R te hebben. Er wordt steeds strenger gecontroleerd, met boetes van vele duizenden euros voor fouten in de stallijst. Daarnaast moet de “keten I&R” ook kloppen. Als je dieren aanvoert of afvoert, mogen er geen gegevens van andere veehouders ontbreken. De I&R registratie wordt ook gebruikt om subsidies, mestboekhouding en sterfte onder bokjes (bij geitenmelkers) vast te stellen.


Daarbij maken we gebruik van de ervaringen die we met eerdere versies van onze app hebben opgedaan. We willen meer informatie op een veel eenvoudigere manier aanbieden. Om dit betere product te kunnen maken, hebben we besloten een grote renovatie door te voeren. Ook worden we geconfronteerd met veel nieuwe mogelijkheden, zoals drones, sensors en andere systemen waar we sneller mee willen kunnen koppelen.


Al deze redenen (I&R, betere app, koppelen met andere partijen) hebben ons doen besluiten het oude systeem te vervangen door een nieuw systeem. Dit noemen we Het Nieuwe Litams


4. Wat gaat er veranderen?
Vanaf 7 mei gaan we het nieuwe systeem in de praktijk brengen. Niet voor iedereen tegelijk, maar plukje voor plukje zetten we onze klanten over naar Het Nieuwe Litams. Je krijgt daarbij een nieuwe app en een nieuwe website. Beide werken eenvoudiger dan de oude, maar we beseffen ook dat alles wat nieuw is tijd kost om “routine” te worden. Ons doel is dat alle gebruikers in 2 jaar naar Het Nieuwe Litams  overgaan. Wie liever op de oude reader en oude website blijft werken, krijgt daar van ons ruim de tijd voor om dat af te bouwen.
Bij de introductie van het nieuwe Litams horen ook nieuwe modellen readers. Naast de C1, zullen we dit jaar ook de C4 en de C7 introduceren. Dit zijn drie verschillende modellen readers, die gebruik maken van dezelfde app zoals je deze op je telefoon of tablet kan installeren.

5. Belangrijkste Verschillen

Om de verschillen tussen het "oude Litams" en het nieuwe Litams te beschrijven, noemen we links de functies die in beide systemen voorkomen, en rechts de uitbreidingen die we in het nieuwe Litams hebben toegevoegd

 • all verplichte I&R meldingen voor schaap geit
 • alle foutmeldingen van I&R onmiddellijk zichtbaar in de app
 • I&R voor runderen en paarden
 • Importeren en exporteren van dieren
 • complete medicijn registratie
 • medicijn voorrraad beheer
 • batchnummer en uiterste houdbaarheid van medicijnen
 • groepen maken, samenvoegen, verwijderen
 • groepgeschiedenis
 • Locatie van groepen in Google Maps
 • conditiescore
 • dekmeldingen
 • drachtigheid
 • geboorte
 • fleslam
 • adoptie
 • spenen
 • schijndracht
 • worpmelding 
 • sterk vereenvoudigd geboorte menu
 • diverse soorten flesvoeding
 • wegen 
 • sorteren
 • wegen met iedere weegschaal (niet alleen ADS)
 • automatische selectiefiles
 • Nummer vervangen
 • dier dat beide nummers kwijt is koppelen aan een vermist dier
 • Sterfte (met oorzaak)
 • dood of vermist melden
 • sterfte oorzaken in de app aanmaken
 • 90 kenmerken vastleggen
 • opmerking in paspoort noteren
 • onbeperkt kenmerken aanmaken
 • kenmerken in de app aanmaken
 • paspoort in scherm reader
 • paspoort in de app bevat alle beschikbare informatie

 • nieuw: fokwaarden vastleggen via de app
 • nieuw: wol, bloed en melk monsters registreren (inclusief "drag and drop" importeren van resultaten)
 • schaap, geit
 • schapen
 • geiten
 • runderen
 • varkens
 • gericht op vleesproduktie
 • vlees, groei en voerconversie
 • melk, kwaliteit, kwantiteit, voerconversie
 • wol
 • landschapsbeheer, kudde en locatie beheer
 • tal van rapporten
 • aanvoer en afvoer documenten (10 jaar veilig bewaard)
 • mestboekhouding
 • vee-tel-kaart (voor accountants en verslaglegging)
 • deklijste
 • drachtiglijst
 • geboortelijst
 • medicijngebruik


Hier kan je meer lezen over wat het nieuwe Litams nog meer biedt.