De nieuwe versie van de Litams app is beschikbaar voor Android, iOS (Apple) en voor de Litams readers. De app werkt op basis van een beschikbare verbinding met het mobiele internet.  Omdat het aanhouden van deze verbinding vertragend kan werken op het gebruik van de reader, is de versie van de app die op de Litams readers draait,  "offline". Dat wil zeggen dat alle meldingen opgespaard worden totdat je op SYNC (synchroniseren) klikt. Je krijgt een waarschuwing als er nog te verzenden berichten op je reader staan. 

(screenshot) We raden aan de reader dagelijks te synchroniseren, bijvoorbeeld als je in de buurt van een Wi-Fi netwerk bent.De volgende functies zijn beschikbaar:

HoofdmenuSubmenuONLINEOFFLINEOpmerkingen
Litams balk (hamburger)
NVTSYNC indicatorwaarschuwing als er nog te syncen berichten zijn
HomeDiersoort en UBNJAJARund, Schaap, Geit, Paard
1 of meer UBNs per account

NotificationsJAJAberichten van Litams
ReproduktieConditiescoreJAJAScore 1 tem 5 + datum

DekkenJAJAMan(nen) bij Groep + datum
Man bij Vrouw + datum
KI bij Vrouw + datum (alleen Offline)

DrachtigJAJADrachtig (optioneel met aantal embryos);
Gust; Schijndracht; Dubieus

GeboorteJAJAOp basis van Instellingen kan je per diersoort aangeven welke
Geboortegegevens je wilt vastleggen.

FlesJAJAdiernummer; datum; flestype

AdoptieJAJAGeadopteerd + Adoptiemoeder (datum)

SpenenJAJASpeendatum
Wegen & SorterenHand wegenJAJAGewicht (datum)

Hand sorterenJAJASorteercode, in groep (datum)

Auto wegen sorterenJA
Automatisch wegen en sorteren (niet Offline)
GroepenBij groepJAJAGroep (datum)

Groepen samenvoegenJAJAAlle dieren van een groep in andere groep
VervoerVervoerenoverzichtJA
Samenvatting (niet Offline)

AanvoerJAJAHerkomst; datum; gegevens

AfvoerJAJABestemming; datum; VKI

Veehandel


MedicijnenMed toedienenJAJAGroep of dier; Medicijn; Hoeveelheid (datum)

Med voorraadJA
Vooraadbeheer
Sterfte
JAJADier; Oorzaak (datum)
Paspoort
JAJAOffline toont beperkte gegevens
Omnummeren
JAJAOude nr; Nieuw nr (datum)
Kenmerk
JAJADier; Kenmerk (datum)
MelkproduktieMelk hoeveelheidJAJADier; hoeveelheid; datum/tijd
MonstersMonsters maken
JABatchID;Dier; volgnummer; datum tijd
InstellingenGeboortemenuJAJAPer diersoort:
Moeder vastleggen J/N
Nakomelingen vastleggen J/N
Doodgeboren J/N
Gewicht lam J/N
Ras lam J/N
Visueel ID J/N
Lam in andere groep dan moeder J/N

AdressenlijstJA
Adres toevoegen, wijzigen

RassenJA
Ras toevoegen, wijzigen

MedicijnenJA
Medicijn toevoegen, wijzigen

KenmerkenJAJAKenmerk toevoegen, wijzigen

Fles typeJA
Offline gebruikt beschikbare flestypes

Reader opties
JAscantijd instelbaar; default 15 sec (15.000 ms)

Wegen & SorterenJA
Auto-wegen AAN + settings

Dekken - KI
JAKI; Inseminator
AccordatielijstAccordatieJAJAOnbekende nummers alsnog geboorte, aanvoer of hermerk geven.
Verwijderen kan ook.

Fouten afhandelenJAJAI&R en andere fouten
HelpHelpJAJAInformatie over de app + Help
Afmelden
JAJALogt jou als gebruiker uit. Hierna is opnieuw inloggen noodzakelijk


1. Scannen van oormerk of bolus (indien je Litams reader gebruikt).
De app maakt automatisch een koppeling met de ingebouwde reader. De scantijd (het aantal seconden dat de reader aan staat voor het lezen van een oormerk) is vooraf ingesteld op 15 seconde. Dit kan je wijzigen bij Instellingen. 

Als je niet kan scannen (geen scanner beschikbaar of oormerk is kapot/kwijt) kan je het werknummer invullen. 

Mogelijkheid tot invullen borstnummer of andere vorm van visuele herkenning (= "alias"). Hiermee wordt levensnummer getoond in de app, waarna je het juiste dier kan kiezen.

Indien levensnummer nieuw is (dus dat is bij de functies Aanvoer; Geboorte en Hermerken) dan kan je of scannen, of landcode + 12 cijfers invullen. NL = 528. Hier vind je lijst met landcodes.


2. Rassen

Per diersoort is een lijst met gangbare rassen beschikbaar. Je kan je eigen rassen en kruisingen toevoegen.

Rassen worden als volgt toegekend:

a. Nieuwgeboren dier krijgt zelfde ras als moeder; tenzij

b. Bij dekken een ander ras of kruising is ingegeven.

c. Bij geboorte kan je door computer toegewezen ras van nieuwgenboren dier overschrijven met ras van je keuze


Voor runderen kan je zowel ras als haarkleur vastleggen.


3. Compleet Reproduktie menu, dus inclusief:

 • Conditie score (0 - 5)
 • Dekken (incl KI en Embryo Transplantatie)
  Na opgeven dekmelding kan je deklijsten maken met verwachte geboortedatum.
 • Drachtig (incl. gust, dubieus, schijndrachtig en mogelijkheid om bij drachtig scannen aantal embryos vast te leggen)
 • Worp melding / Geboorte melding (configureerbaar per gebruiker per diersoort)
 • Adoptie
 • Fles voeding, incl tijdstip, type voeding en hoeveelheid
 • Spenen


4. Groepen. 

 • Groepen maken.
 • Groepen bekijken. Je kan de inhoud van iedere groep bekijken (zowel levensnummer als "alias")
 • Dieren die niet in groep zitten zijn zichtbaar bij "dieren zonder groep"
 • Nieuwgeboren dieren worden automatisch in groep moeder geplaatst.


5. Medicijn menu, dus inclusief:

 • Vastleggen van aanschaf medicijnen
 • Voorraadbeheer van medicijnen, inclusief waarschuwing als medicijn bijbesteld moet worden
 • Medicijn gebruik per dier of per groep vastleggen
 • Herhaalmelding ("reminder")
 • Wachttijd bewaking voor vlees en melk


6. Aanvoer, Afvoer, Transport. 

Je kan dieren aanvoeren of afvoeren, VKI aanmaken bij afvoer.  Als je dieren verhandelt, kan je gecombineerde aanvoer en afvoer aanmaken (zonder dat de dieren over jouw UBN gaan). Verder is het Virtueel Selectie Portaal toegevoegd.


7. Sterfte 

Datum. Met of zonder oorzaak. 

De lijst met oorzaken is vooraf bepaald. Als je oorzaak wilt toevoegen kan dit door bericht te sturen aan Litams helpdesk.


8. Hermerken. 

Je kan hermerken als een van beide nummers aanwezig is. Verder is het ook mogelijk te hermerken als beide nummers verdwenen zijn.


9. Paspoort opvragen


10. Kenmerken vastleggen

 • Nieuw is dat je nu ook "numerieke kenmerken" kan aanmaken. Bijvoorbeeld Temperatuur = 36.0 C. Je kan zo het temperatuur verloop volgen.


11. Functies voor doelgroepen

 • Landschapsbeheer: (GPS) locatie van groep vastleggen. "Waar is de kudde" in Google Maps. Eenvoudig rapportage maken met hoeveel (en welke) dieren van tijd tot tijd op een perceel zijn geweest
 • Melkveehouders - melproduktie, melkcontrole data, sample-lijsten, lactatie waarde, duurmelkers
 • Vleesvee - wegen en groei, rangschikken op groei.
 • Selecteren, zoeken en waarschuwingen bij bepaalde functies (bijv. melk scheiden; wachttijdbewaking op afvoer naar abattoir)


12. Instellingen

 • Adressen toevoegen vanuit de app
 • Medicijnen toevoegen vanuit de app
 • Rassen toevoegen vanuit de app
 • Kenmerken toevoegen vanuit de app
 • Geboortemenu: van eenvoudig tot zeer uitgebreid.


13. Overige verbeteringen

 • Verbeterde aansturing reader
 • Instelbare scantijd
 • Auto-Uit bij multiscan (2x geen nummer scannen schakelt reader uit)
 • Stand-by onderdrukken bij scannen
 • Scherm blokkeren bij scannen
 • Voorbereidingen voor scannen met via Bluetooth gekoppelde reader
 • In-app communicatie, waaronder foutmeldingen, I&R terugkoppeling. Als I&R een foutmelding aanmaakt, zie je dat gelijk in de app en kan je dat gelijk corrigeren


Verder zijn er verbeteringen die niet via de app lopen, maar wel relevant zijn:

 • Ontbrekende meldingen bij I&R - als I&R meldt dat er meldingen ontbreken, zie je dat in de app en kan je gelijk correcties doorvoeren.
 • Hernummeringen worden doorgezet naar paspoorten, selectiefiles, stamboekkaarten, enz.
 • Adoptie gegevens doorgezet naar paspoorten. Betere adoptie statistieken
 • Historische stallijst is raadpleegbaar
 • Statistieken worden bijgewerkt als achteraf wijzigingen worden doorgevoerd
 • Adresboek importeerbaar via drag&drop excel file
 • Gegevens uit Falco, EGAM, Belexpert en andere pakketten worden integraal overgezet naar Litams
 • Slachtinformatie zichtbaar op afgevoerde dieren (mits slachthuis gegevens beschikbaar maakt)
 • Melkcontrole gegevens invoeren middels drag&drop
 • Koppeling met GB "Van der Pas" systeem
 • Selectiefiles kan je eenmalig of repeterend aanmaken


De app kent per gebruiker één of meer UBNs. Per UBN kan je runderen, schapen, geiten en paarden vastleggen. Er zijn geen extra kosten verbonden aan meerdere UBNs of diersoorten.