De nieuwste versie van de Litams app is beschikbaar voor Android, iOS (Apple) en voor de Litams readers. Je kan de Litams app ook op je PC gebruiken.
De volgende functies zijn beschikbaar:


Hoofdmenu
SubmenuONLINE
= Telefoon, Tablet of PC
OFFLINE
= Reader (C1, C8 of C9)
Opmerkingen
Start
(hamburger)

JAJAKlik op ≡ ("hamburger") om app menu te openen
Litams balk
Begin
Hernummer
Medicijn
Paspoort
Begin
Groepen
Medicijnen
Hernummer
SYNC
Snel naar menu, zonder vorige menu af te sluiten
Begin
Diersoort en UBNJAJABegin = 
 • keuze diersoort
 • keuze UBN
 • waarschuwing als er nog te syncen berichten zijn

Rund, Schaap, Geit, Paard
1 of meer UBNs per account

NotificationsNEENEEberichten van Litams (verwacht 2019)
ReproduktieConditiescoreJAJAScore 1 tem 5 + datum

DekkenJAJAMan(nen) bij Groep + Ras ongeboren dier + dekdatum
Man bij Vrouw + Ras ongeboren dier + Dekdatum
KI bij Vrouw + datum (alleen Offline)

DrachtigJAJADrachtig (optioneel met aantal embryos);
Gust; Schijndracht; Dubieus

GeboorteJAJAOp basis van Instellingen kan je per diersoort aangeven welke
Geboortegegevens je wilt vastleggen. Zie ook onze uitleg op YouTube.

FlesJAJAdiernummer; datum; flestype

AdoptieJAJAGeadopteerd + Adoptiemoeder (datum)

SpenenJAJASpeendatum
Wegen & SorterenHand wegenJAJAGewicht (datum)

Hand sorterenJAJASorteercode, in groep (datum)

Auto wegen sorterenJA
Automatisch wegen en sorteren.
Hiervoor heb je een ADS nodig.
GroepenBij groepJAJAGroep (datum)
(incl Groep geschiedenis)

Groepen samenvoegenJAJAAlle dieren van een groep in andere groep
VervoerAanvoerJAJAHerkomst; datum; gegevens

AfvoerJAJABestemming; datum; VKI

Vervoer overzichtJANEEOpenstaande meldingen I&R (klik hier voor voorbeeld)
Aanvoer overzicht
Afvoer overzicht

VeehandelNEE    NEEVan A naar B melden (verwacht in 2019)
MedicijnenMed toedienenJAJAGroep of dier; Medicijn; Hoeveelheid (datum)

Med voorraadJANEEVooraadbeheer
Sterfte
JAJADier; Oorzaak (datum)
Paspoort
JANEEAlle beschikbare gegevens van een dier
Omnummeren
JAJAOude nr; Nieuw nr (datum)
Kenmerk
JAJADier; Kenmerk (datum)
MelkproduktieMelk hoeveelheidJAJADier; hoeveelheid; datum/tijd
MonstersMonsters makenNEEJABatchID;Dier; volgnummer; datum tijd
InstellingenGeboortemenuJAJAPer diersoort:
Moeder vastleggen J/N
Nakomelingen vastleggen J/N
Doodgeboren J/N
Gewicht lam J/N
Ras lam J/N
Visueel ID J/N
Lam in andere groep dan moeder J/N

AdressenlijstJANEEAdres toevoegen, wijzigen

RassenJANEERas toevoegen, wijzigen

MedicijnenJANEEMedicijn toevoegen, wijzigen

KenmerkenJAJAKenmerk toevoegen, wijzigen

Fles typeJANEEOffline gebruikt beschikbare flestypes

Reader optiesNEEJAscantijd instelbaar; default 15 sec (15.000 ms)

Wegen & SorterenJANEEAuto-wegen AAN + settings

Dekken - KI
JAKI; Inseminator (verwwacht in 2019)
AccordatielijstAccordatieJAJAOnbekende nummers alsnog geboorte, aanvoer of hermerk geven.
Verwijderen kan ook.

Fouten afhandelenJAJAI&R en andere fouten
HelpHelpJAJAInformatie over de app + Help
Afmelden
JAJALogt jou als gebruiker uit. Hierna is opnieuw inloggen noodzakelijk


1. Scannen van oormerk of bolus (indien je Litams reader gebruikt).
Klik op "scan animal" - de knop wordt rood en de reader is actief.

Door op de rode knop te drukken zet je de leeskop uit, en wordt de knop weer groen. De app maakt automatisch een koppeling met de ingebouwde reader. De scantijd (het aantal seconden dat de reader aan staat voor het lezen van een oormerk) is vooraf ingesteld op 15 seconde. Dit kan je wijzigen bij Instellingen. 

Als je niet kan scannen (geen scanner beschikbaar of oormerk is kapot/kwijt) kan je het werknummer invullen. 

Mogelijkheid tot invullen borstnummer of andere vorm van visuele herkenning (= "alias"). Hiermee wordt levensnummer getoond in de app, waarna je het juiste dier kan kiezen.

Indien levensnummer nieuw is (dus dat is bij de functies Aanvoer; Geboorte en Hermerken) dan kan je of scannen, of landcode + 12 cijfers invullen. NL = 528. Hier vind je lijst met landcodes.


2. Rassen

Per diersoort is een lijst met gangbare rassen beschikbaar. Je kan je eigen rassen en kruisingen toevoegen.

Rassen worden als volgt toegekend:

a. Nieuwgeboren dier krijgt zelfde ras als moeder; tenzij

b. Bij dekken een ander ras of kruising is ingegeven.

c. Bij geboorte kan je door computer toegewezen ras van nieuwgenboren dier overschrijven met ras van je keuze


Voor runderen kan je zowel ras als haarkleur vastleggen.


3. Compleet Reproduktie menu, dus inclusief:

 • Conditie score (0 - 5)
 • Dekken (incl KI en Embryo Transplantatie)
  Na opgeven dekmelding kan je deklijsten maken met verwachte geboortedatum.
 • Drachtig (incl. gust, dubieus, schijndrachtig en mogelijkheid om bij drachtig scannen aantal embryos vast te leggen)
 • Worp melding / Geboorte melding
  Configureerbaar per gebruiker per diersoort:
  • Alleen worp van moeder vastleggen (dit maakt kenmerk "lacterend" aan)
  • Alleen geboorte lam vastleggen (geslacht staat standaard op V; je kan ook M, castraat of onbekend kiezen)
  • moeder met lam, met optie om lam inzelfde groep als moeder te plaatsen
 • Adoptie
 • Fles voeding, incl tijdstip, type voeding en hoeveelheid
 • Spenen


4. Groepen
(lees ons advies hoe je groepen het beste kan gebruiken)

 • Groepen maken en dieren aan groep toevoegen
  • Ieder dier staat altijd in 1 groep. Niet meer, niet minder.
  • Door een dier aan een andere groep toe te kennen, haal je het dier uit de groep
 • Groepen bekijken. Je kan de inhoud van iedere groep bekijken (zowel levensnummer als "alias")
 • Dieren die niet in groep zitten zijn zichtbaar bij "No Group"
 • Je kan groepen samenvoegen
 • Van ieder dier wordt de groep geschiedenis opgeslagen. Je kan dus terugzoeken van wanneer tot wanneer een dier in welke groep is geweest.


5. Medicijn menu, dus inclusief:
(lees ons advies hoe je het beste met medicijn administratie kan omgaan)

 • Vastleggen van aanschaf medicijnen
 • Voorraadbeheer van medicijnen, inclusief waarschuwing als medicijn bijbesteld moet worden
 • Medicijn gebruik per dier of per groep vastleggen
 • Herhaalmelding ("reminder")
 • Wachttijd bewaking voor vlees en melk


6. Aanvoer, Afvoer, Transport. 

Je kan dieren aanvoeren of afvoeren, VKI aanmaken bij afvoer.  Als je dieren verhandelt, kan je gecombineerde aanvoer en afvoer aanmaken (zonder dat de dieren over jouw UBN gaan). Verder is het Virtueel Selectie Portaal toegevoegd.

 • VKI vooraf aanmaken en/of op moment van afvoer
 • I&R meldingen door derden (bijv. veehandelaar of slachthuis) kan je besvestigen in de app


7. Sterfte 

Datum. Met of zonder oorzaak. 


8. Hermerken. 

Je kan hermerken als een van beide nummers aanwezig is. Verder is het ook mogelijk te hermerken als beide nummers verdwenen zijn.


9. Paspoort opvragen


10. Kenmerken vastleggen

 • Nieuw is dat je nu ook "numerieke kenmerken" kan aanmaken. Bijvoorbeeld Temperatuur = 36.0 C. Je kan zo het temperatuur verloop volgen.


11. Functies voor doelgroepen

 • Landschapsbeheer: (GPS) locatie van groep vastleggen. "Waar is de kudde" in Google Maps. Eenvoudig rapportage maken met hoeveel (en welke) dieren van tijd tot tijd op een perceel zijn geweest
 • Melkveehouders - melproduktie, melkcontrole data, sample-lijsten, lactatie waarde, duurmelkers
 • Vleesvee - wegen en groei, rangschikken op groei.
 • Selecteren, zoeken en waarschuwingen bij bepaalde functies (bijv. melk scheiden; wachttijdbewaking op afvoer naar abattoir)


12. Instellingen

 • Adressen toevoegen vanuit de app
 • Medicijnen toevoegen vanuit de app
 • Rassen toevoegen vanuit de app
 • Kenmerken toevoegen vanuit de app
 • Geboortemenu: van eenvoudig tot zeer uitgebreid.


13. Overige 

 • Instelbare scantijd
 • Auto-Uit bij multiscan (2x geen nummer scannen schakelt reader uit)
 • Stand-by onderdrukken bij scannen
 • Scherm blokkeren bij scannen
 • Voorbereidingen voor scannen met via Bluetooth gekoppelde reader
 • In-app communicatie, waaronder foutmeldingen, I&R terugkoppeling. Als I&R een foutmelding aanmaakt, zie je dat gelijk in de app en kan je dat gelijk corrigeren


Verder zijn er verbeteringen die niet via de app lopen, maar wel relevant zijn:

 • Ontbrekende meldingen bij I&R - als I&R meldt dat er meldingen ontbreken, zie je dat in de app en kan je gelijk correcties doorvoeren.
 • Hernummeringen worden doorgezet naar paspoorten, selectiefiles, stamboekkaarten, enz.
 • Adoptie gegevens doorgezet naar paspoorten. Betere adoptie statistieken
 • Historische stallijst is raadpleegbaar
 • Statistieken worden bijgewerkt als achteraf wijzigingen worden doorgevoerd
 • Adresboek importeerbaar via drag&drop excel file
 • Gegevens uit Falco, EGAM, Belexpert en andere pakketten worden integraal overgezet naar Litams
 • Slachtinformatie zichtbaar op afgevoerde dieren (mits slachthuis gegevens beschikbaar maakt)
 • Melkcontrole gegevens invoeren middels drag&drop
 • Koppeling met GB "Van der Pas" systeem
 • Selectiefiles kan je eenmalig of repeterend aanmaken


De app kent per gebruiker één of meer UBNs. Per UBN kan je runderen, schapen, geiten en paarden vastleggen. Er zijn geen extra kosten verbonden aan meerdere UBNs of diersoorten.