Je vindt de reproduktie functies met het volgende icoon:


De reproduktie cyclus van ieder dier leg je eenvoudig vast. Alle meldingen (behalve geboortemelding) zijn optioneel.
Je kan dus zelf bepalen welke gegevens je vastlegt. Hoe meer je vastlegt, hoe dieper het inzicht wordt in de prestaties van je kudde. We beginnen rechtsonder met:


Conditiescore

Vul een score in tussen 0.0 en 5.0.


Dekken

Bij dekken leg je dekmoment, vader en toekomstige kruising vast. Je kan hier vastleggen:

 • Mannelijk dier bij Vrouwelijk dier
 • Man(nen) bij Groep
 • Kunstmatige Inseminatie
 • Embryo Transplantatie


Drachtig

Als je dieren scant of nakijkt op drachtigheid kan je vastleggen:

 • gust
 • schijndrachtig
 • dubieus
 • drachtig

Als je een dier drachtig benoemd, kan je desgewenst ook aantal embryos vastleggen.


Worp & Geboorte

Onder instellingen kan je bepalen wat je hier wilt vastleggen. Je kan kiezen uit:

 • Alleen worpmoment van moederdier
 • Alleen geboorte van nieuwe dieren (schakel MOEDER uit)
 • Moeder en kind koppelen
 • Ras vastleggen
 • Geboortegewicht vastleggen
 • Aantal doodgeboren dieren vastleggen
 • Visueel kenmerk vastleggen 

Vervolgens krijg je een op maat gemaakt menu aangeboden, waardoor je eenvoudig de gewenste gegevens kan vastleggen.


Fles

Hier leg je vast welke dieren flesvoeding krijgen. Je kan diverse typen flesvoeding aanmaken.

Ook is het mogelijk het flestijdstip vast te leggen


Adoptie

Je kan geboren dieren naast hun natuurlijke moeder ook een adoptiemoeder geven.

Je kan adoptiemoeders en adoptiekinderen volgen.


Spenen

Datum en (eventueel) gewicht van spenen leg je hier vast.