Je vindt de reproduktie functies met het volgende icoon:


De reproduktie cyclus van ieder dier leg je eenvoudig vast. Alle meldingen (behalve geboortemelding) zijn optioneel.
Je kan dus zelf bepalen welke gegevens je vastlegt. Hoe meer je vastlegt, hoe dieper het inzicht wordt in de prestaties van je kudde.We beginnen rechtsonder met:


Conditiescore

Vul een score in tussen 0.0 en 5.0.

De conditie bepaalt in hoge mate de vruchtbaarheid van een vrouwelijk dier. Door dieren op Conditie te scoren (of door ze te wegen, wat een goede benadering van de conditiescore is) kan je dieren selecteren op optimale vruchtbaarheid en daarmee de reproduktie aantallen zo hoog mogelijk maken. Hier lees je meer....


Dekken

Bij dekken leg je (1) dekmoment, (2) vader(s) en (3) ras/kruising van toekomstig dier vast. De dekmelding doe je vanuit de app door:

 • Mannelijk dier bij Vrouwelijk dier 
 • Man(nen) bij Groep
 • Kunstmatige Inseminatie
  • Gebruik KI ook als je een reguliere dekmelding wilt doen, maar de mannelijke dieren niet op je stallijst staan.
 • Ras/Kruising toekomstig dier (kennen we toe op moment van geboorte)
 • Dekdatum
  • De verwachte worpdatum wordt berekend op basis van de lengte van de dracht. De lente kan je zelf veranderen ten opzichte van onze standaard waarden:


Drachtig

Als je dieren scant of nakijkt op drachtigheid kan je vastleggen:

 • gust
 • schijndrachtig
 • dubieus
 • drachtig

Als je een dier drachtig benoemd, kan je desgewenst ook aantal embryos vastleggen.


Worp & Geboorte

Onder instellingen kan je bepalen wat je hier wilt vastleggen. Je kan kiezen uit:

 • Alleen worpmoment van moederdier
 • Alleen geboorte van nieuwe dieren (schakel MOEDER uit)
 • Moeder en kind koppelen
 • Ras vastleggen
 • Geboortegewicht vastleggen
 • Aantal doodgeboren dieren vastleggen
 • Visueel kenmerk vastleggen 

Vervolgens krijg je een op maat gemaakt menu aangeboden, waardoor je eenvoudig de gewenste gegevens kan vastleggen.


Fles

Hier leg je vast welke dieren flesvoeding krijgen. Je kan diverse typen flesvoeding aanmaken.

Ook is het mogelijk het flestijdstip vast te leggen


Adoptie

Je kan geboren dieren naast hun natuurlijke moeder ook een adoptiemoeder geven.

Je kan adoptiemoeders en adoptiekinderen volgen.


Spenen

Datum en (eventueel) gewicht van spenen leg je hier vast.