Samenvatting

Het vastleggen van gegevens wordt nog makkelijker als je groepen aanmaakt. De defintie van een groep is: dieren die op dezelfde locatie zijn.

Als je dieren aanvoert, worden ze gelijk in een nieuwe groep geplaatst. Je kan deze groep toevoegen aan bestaande groepen.

Als je dieren afvoert, moet je eerst de af te voeren dieren in een groep plaatsen.


Groepen en Kenmerken

Vaak zien we de volgende groepen, bijvoorbeeld:

  • groep nummer 86      - groepnaam: lammeren 2017
  • groep nummer 89      - groepnaam: ontwormd 140317
  • groep nummer 108    - groepnaam: ontwormd cydectin 05072017 ooi

Hier wordt het begrip groep gebruikt om kenmerken toe te kennen. Het is handiger daarvoor de diverse functies te gebruiken. Dus in het bovenstaande:

  • lammeren 2017 - als je de geboortedatum hebt, weet je de leeftijd van ieder dier op elk moment
  • ontwormd 14-03-17 - als je de melding "ontwormen" op 14 maart ingegeven hebt, weet je dat deze dieren op die dag ontwormd zijn
  • ontwormd cydactin 05072017 ooi - via "geslacht" weet je welke dieren Man, Vrouw, Gecastreerd of Onbekende Sexe hebben. Via medicijnmenu weet je welke dieren op 07-07 cydectin gekregen hebben. 

Het is handiger om de functie "Groep" te gebruiken als "Locatie". Dus bijvoorbeeld

  • groep nummer 89 - lingepad

Groepen kan je zichtbaar maken in Google Maps:


In Litams 3.0 leggen we van iedere groep de geschiedenis vast. Zo is het mogelijk om dieren te traceren op locatie, binnen een UBN. Bijvoorbeeld van hok naar hok. Je kan ook van weiland nar weiland traceren. Je kan ook eenvoudig een "begrazingsrapport" aanmaken, waarin we vastleggen hoeveel dieren op welke locatie welke periode geweest zijn.


Aanvoer en Afvoer

Mogelijk heb je een stal en weilanden. Of je hebt veel begrazings gebeiden, die ver uiteen liggen. Hoe dan ook, als het op het bijhouden van je stallijst aankomt, kan je je bedrijf het beste zien als een ruimte met een groot hek er om heen. Er is één poort. Jij staat bij die pport met je scanner of app. Dieren kunnen alleen van het terrein af als je een afvoer melding ingeeft. Dieren kunnen de ruimte alleen in als je een aanvoermelding maakt.

Als een dier is afgevoerd en het komt terug, dan moet je het gewoon opnieuw aanvoeren.


De ruimte zelf kan je in hokken verdelen. We noemen dat groepen. Vervolgens kan je aan iedere groep (of, individueel aan ieder dier) gegevens koppelen, zoals medicijn gebruik, gewichten, en andere gegevens.


Hieronder beschrijven we de belangrijkste functies.


1. Aanvoer: Je kiest de functie Aanvoer. Enekel gegevens zijn verplciht, waaronder UBN van herkomst. Zorg dat dit UBN klopt, anders wordt de Aanvoer melding door I&R afgekeurd. Als je het scherm hebt ingevuld, kan je de oormerken scannen. Indien je handinvoer doet, dan moet je per dier 15 cijfers invullen waarbij NL = 528 en BE = 056. (Hier vind je de andere landcodes).


2. Afvoer: Om dieren af te voeren, moet je eerst een groep maken (zie hieronder). Vervolgens kies je de groep, en vul je het UBN van bestemming in. Zorg dat dit accuraat is, anders keurt I&R de afvoer melding af. 


3. Groep maken: je kan dieren aan een bestaande groep toevoegen of een nieuwe groep maken. Een dier kan slechts in één groep zitten. Dus als je een nummer in een groep scant, verdwijnt het automatisch uit de groep waar het eerder in zat. Indien je handinvoer doet, is het werknummer voldoende.