De eigenaar van de database infoschaap.nl / infogeit.nl heeft aangekondigd dat veehouders voortaan voor de digitale VKI moeten betalen. Litams vindt dit onzin. Daarom bieden wij onze klanten gratis digitale VKI.


Tot voor kort werd de digitale VKI betaalt door het slachthuis. Voor ieder dier dat geslacht werd (en waarvan het abattoir de digitale VKI opvroeg bij infoschaap/infogeit) betaalde het slachthuis een paar cent. Omdat vrijwel geen van de vleesverwerkers de digitale VKI opvroeg (wat weer veroorzaakt wordt door het feit dat NVWA keuringsartsen liever papieren zien), zijn de inkomsten voor CoMore te laag om de database in stand te houden.


Daarom worden de kosten nu naar de veehouder verlegd.


Digitale VKI is geen verplichting. Het is een vrijwillige bijdrage aan efficiente logistiek. Litams is daar een groot voorstander van, maar vindt dat de veehouder daar niet voor hoeft te betalen. Daarom bieden wij onze klanten de mogelijkheid om digitale VKIs gratis aan te maken.


Hoe werkt het:

1. Op je reader of in de app van je telefoon kies je voor "Afvoer met VKI"

2. Onze server maakt een VKI formulier aan. Dit staat klaar om te printen.

3. Als je in het adresboek van je account het email adres van de afnemer hebt opgenomen, sturen wij een digitale VKI naar de afnemer, op het moment van afvoer. Je kan desgewenst de VKI ook als PDF zelf aan afnemers emailen.