1. Wanneer Incasso?

De factuur van Litams geeft duidelijk aan of deze via automatische incasso voldaan wordt, of dat je zelf tot betaling moet overgaan. Abonnementsgelden en readers worden altijd via incasso geind.


2. Vaststellen factuur

Met uitzondering van PRO-XL en HTV, factureert Litams de abonnementskosten maandelijks op basis van het aantal dieren op de stallijst. Om 02.00 uur op de eerst dag van iedere maand kijkt de Litams computer per account hoeveel dieren er op de stallijst staan. Dit aantal wordt gefactureerd tegen het tarief dat bij het abonnement hoort. Het aantal handelingen (of mutaties) speelt dus geen rol bij de facturering. Ook maakt het niet uit of je veel of weinig gebruik van de software, de reader of andere diensten gebruik hebt gemaakt. Het enige dat voor de factuur uitmaakt is het aantal dieren op de stallijst op de eerste dag van iedere maand.

Bij PRO-XL vindt geen maandelijkse facturering plaats. Je betaalt jaarlijks het PRO-XL tarief. Daarna kan je 12 maanden lang onbeperkt gebruik maken van de diensten van Litams.

Bij HTV (handel en abattoirs) vindt facturering achteraf plaats. Op de eerste dag van de maand wordt gekeken hoeveel dieren je de afgelopen maand hebt aangevoerd en afgevoerd. Dit aantal wordt met het tarief vermenigvuldigd en gefactureerd. 


3. Automatische Incasso

Alle abonnementen worden voldaan middels automatische incasso.

Indien een factuur niet via automatische incasso wordt voldaan, dan vragen wij onze klanten deze facturen per bank te voldoen. Op de factuur is duidelijk aangegeven of betaling via incasso loopt.


4. Betalingstermijn

Facturen met automatische incasso hebben een betalingstermijn van 5 dagen. Andere facturen dienen binnen twee weken voldaan te worden. 


5. Wanbetaling, Stornering, Betalingsregeling

Indien betaling binnen de betaaltermijn niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat je vanwege saldotekort de factuur niet kan voldoen) dan kan uiteraard een betalingsregeling afgesproken worden. Neem daarvoor contact met ons op. Indien automatisch geincasseerde facturen zonder overleg gestorneerd worden, zullen we de factuur opnieuw ter incasso aanbieden.
Indien betaling uitblijft sturen we een herinnering. Hierna herinneren we een tweede en laatste keer. Op dit moment bevriezen we ook alle dienstverlening, buiten de geautomatiseerde diensten om.


Indien betaling ook na twee herinneringen uitblijft, geven we het dossier in handen van een incasso bureau. Je ontvangt van hen een aanmaning. Indien daar niet op gereageerd wordt, zal het incassobureau maatregelen gaan treffen. Dit brengt (hoge) kosten met zich mee, welke we op de klant zullen verhalen. 


Het is dus altijd beter om zo snel mogelijk een betaal afspraak met ons te maken, dan niets te doen en (uiteindelijk) de deurwaarder op bezoek krijgen. In dat geval stopt ook onze dienstverlening. Deze loopt namelijk door tot aan het eerste moment dat het abonnement beeindigd is, of de incasso van de factuur bij de rechtbank is ingediend.


6. Garantie en Service

Een beroep doen op garantie of andere services is geen reden tot niet betalen van facturen. In alle gevallen zal Litams zich inspannen om eventuele problemen op te lossen. Indien dit niet tot tevredenheid van de klant gebeurd, zullen we de apparatuur terugnemen, onder aftrek van een redelijke afschrijving.