De top drie van I&R problemen bestaat uit

  • Voorlopige Meldingen
  • Ontbrekende Meldingen
  • Inconsistente Meldingen

Veel van deze foute of incomplete meldingen worden samengevat bij Signaleringen. Een signalering kan verschillende dingen betekenen: je moet nog een melding vastleggen of er is iets aan de hand met een melding.


De meest voorkomende is Voorlopige Melding. Als dit een afvoer betreft, hoef je eigenlijk niks te doen. Een Afvoer met status Voorlopig is het probleem van de Aanvoerende partij. Die heeft namelijk de aanvoermelding nog niet doorgezet en is dus na 7 dagen in overtreding. 

Als jouw Voorlopige Meldingen van toepassing zijn op Aanvoer, dan heb jij WEL aangevoerd, maar de andere partij nog NIET afgevoerd. Het is dan zaak de partij waar je de dieren hebt opgehaald te bellen en te zorgen dat de afvoer alsnog geboekt wordt. Anders ontstaat er een "Gat in de Verblijfsgeschiedenis". En dat betekent dat je dieren niet doorverkocht kunnen worden.


Daarnaast zijn er Ontbrekende Meldingen, zoals ontbrekende aanvoer, afvoer of geboorte meldingen. Als je de nummers goed gescand hebt met de Litams scannner, dan is deze rubriek leeg. Mocht er toch een Ontbrekende Melding voorkomen, dan is hetzaak deze goed te controleren. Want het kan van iemand zijn die van/naar het verkeerde UBN heeft aangevoerd/afgevoerd. Je kan deze meldingen dus niet altijd zo maar doorzetten.


Let op: een onbrekende geboortemelding ontstaat als iemand een dier aanvoert met een levensnummer dat op jouw UBN staat, en waarvoor nog geen geboortemelding is gedaan. Dit komt onder meer voor als je oornummers hebt overgedragen, maar de overdracht is nog niet bij I&R verwerkt.


I&R kan meldingen afkeuren of slechts gedeeltelijk verwerken. De meeste afgekeurde meldingen komen terecht op de lijst Inconsistente Meldingen. (Je krijgt dan ook een email van Litams dat er nummers afgekeurd zijn). Inconsistent komt vaak voort uit:

  • vermiste of dode dieren die alsnog aangevoerd of afgevoerd worden
  • geboorte meldingen op levensnummers die niet op het UBN staan of geblokkeerd zijn
  • dubbele aanvoer of dubbele afvoermeldingen

Je ziet hier de niet verwerkte meldingen van de laatste 42 dagen. Inconsistente Meldingen zijn meldingen die op dit moment niet juist geregistreerd kunnen worden.


Als je met je HCR de geboortes, sterftes, hermerkingen en aanvoer/afvoer meldingen goed bijhoudt, dan heb je vrijwel geen problemen met je I&R status. Mocht je toch iets zien, geef ons dan een seintje en we lossen het op.