I&R kent de zorgenaamde "Voorlopige Meldingen". Dit is een onderdeel van de "Nog niet verwerkte meldingen".


Voorlopige meldingen zijn nummers die jij hebt Afgevoerd of Aangevoerd, en waarvan de andere partij de bijbehorende tegenmelding nog niet gedaan heeft. Indien dit een afvoer naar een handelaar, veemarkt of abattoir is met als bedoeling dat de dieren geslacht worden, dan kan je de status "Voorlopig" negeren. In veel gevallen komt de melding voort uit het feit dat datums niet aansluiten. Voor geslachte dieren is dit geen probleem.


Indien de dieren afgevoerd zijn naar een ander UBN voor fokken of vermeerdering, dan is het verstandig dat de aanvoerende partij de melding aansluitend maakt. Indien het "Voorlopige meldingen" betreffen voor dieren die jij aangevoerd hebt, dien je ook te zorgen dat de afvoermelding aansluit op jouw aanvoermelding. Dieren die "een gat in de verblijfshistorie" hebben, kunnen tot problemen bij slacht of export leiden. Ook kunnen er boetes, en/of subsidie-kortingen toegepast worden.