Veel veehouders betalen forse bedragen aan boetes en heffingen. Zonde!

Hieronder leggen we uit welke boetes en heffingen er zijn. Vervolgens geven we aan hoe je kan voorkomen dat je hier onnodig veel geld aan kwijt bent.


Per aangevoerd rund: 2 cent

Per aangevoerd schaap/geit: 16 cent

Per geboren rund: 39 cent

Per geboren schaap/geit: 16 cent

Per UBN: EUR 19,00


RVO brengt ook kosten in rekening voor "Aangevraagde informatieprodukten". Dat zijn enerzijds de formulieren en gegevens die je bij I&R hebt opgevraagd. Anderzijds zijn dat de meldingen die niet binnen de gestelde termijn zijn gedaan.


Verder is er een heffing voor het Diergezondheidsfonds. Houders met meer dan 25 schapen of geiten krijgen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een rekening voor het diergezondheidsfonds.

Er zijn meerdere peildata: 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. De dieren worden geteld per 'kop'. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen ooien /geiten, rammen/bokken en lammeren. De aantallen worden bij elkaar opgeteld, gedeeld door vier en vermenigvuldigd met het vastgestelde tarief. Het tarief is opgebouwd uit bestrijdingskosten en preventiekosten en bedraagt voor 2018 en 2019 per schaap of geit € 1,23.


Hoe voorkom je onnodige heffingen? Simpel. Meldt op tijd! 

Scan de dieren op het moment van de gebeurtenis:

  • geboorte
  • aanvoer
  • sterfte
  • afvoer
  • omnummeren
  • Q-koorts enting

Kan je niet scannen op het moment van de gebeurtenis? Maak dan een melding per groep aan. Dat kan met je HCR, maar ook met de Litams app. Zo voorkom je boetes en heb je een stallijst die altijd accuraat is.  Hiermee voorkom je correctieboekingen. Litams verzorgt de correcties gratis, maar bij RVO heb je altijd extra kosten van correcties.