De batterij duur verschilt per reader.


Welke reader heb je?

Dit is de C9 

Dit is de C9


en dit is de C8


De readers model C1 en C8  kunnen ongeveer vier dagen standby blijven op een volle batterij. De C9 blijft een week standby. Als je de reader regelmatig gebruikt, gaat een volle batterij ongeveer 12 uur mee, bij de C9 is dat 24 uur. Indien je continue scant, houdt een volle batterij het 4 uur (C8) tot 5 uur (C1) tot 8 uur (op de C9) vol.


Komt jouw reader niet aan deze batterij tijden? Lees dan de volgende tips, die in vrijwel alle gevallen de problemen zullen oplossen.  


Langere batterij duur

Op de C1 is de meest voorkomende oorzaak van kort batterijleven dat de oplader niet goed aangesloten is. De C1 heeft en micro-USB aansluiting, die niet altijd goed contact maakt. Let er dus op dat het contact goed is, zodat de oplader zijn werk kan doen. 

De C8 heeft een aparte pin voor het opladen. Je kan de C8 NIET via de USB poort opladen. Gebruik alleen de door Litams meegeleverde oplader voor de C8


Laad je goed op, maar loopt de batterij toch snel leeg? Bespaar dan op onnodig stroomverbruik. De volgende tips helpen je er bij

  1. Zet niet gebruikte mobiele diensten uit. Je hebt Bluetooth niet nodig, dus die kan uit. GPS heb je ook niet nodig, tenzij je de locatie van groepen wilt vastleggen. Zet die diensten uit, dat scheelt veel stroomverbruik.
  2. Als je WiFi hebt waar je de HCR regelmatig gebruikt (zoals thuis of in de stal), zorg dan dat de WiFi verbinding is ingesteld. Als je WiFi niet gebruikt, zet het dan uit. Een van de belangrijkste oorzaken van een snel leeglopende batterij is dat wifi AAN staat, maar zonder een sterke verbinding te kunnen maken!
  3. Omgekeerd van het vorige punt: als je wel goede Wifi hebt, maar zwakke 4G (of zelfs helemaal geen 4G, maar een lagere verbindingssnelheid zoals 3G, H, E, etc), zet dan 4G uit. Net ale bij Een zwakke wifi verbinding, vraagt het onderhouden van een zwakke 4G erbinding extreem veel stroom van je batterij. 4G uitzettendoe je als volgt:
    1. Ga via 6 puntjes naar Instellingen > Meer... > Vliegtuigstand
    2. Zet nu wifi weer aan en maak verbinding met het wifi netwerk.


Bovenstaande maatregelen zullen het batterij verbruik enrom doen verbeteren.