Litams incasseert het maandelijkse abonnementsgeld middels een automatisch incasso. Litams maakt deze machtiging aan. Rond de 5e dag van de maand vindt de incasso plaats. Je ziet op je bankafschrijving het geincasseerde bedrag, met de volgende gegevens:

Naam Incassant:  Litams Europe BV

Incassant ID:  NL18ZZZ672251790000

Kenmerk Machtiging: jouw debiteurennummer (bestaande uit 4 cijfers) zoals op de factuur vermeld.


Let op: de volgende zaken worden niet middels automatische incasso geind:

  • Apparatuur
  • PRO-XL jaarabonnement factuur

De factuur geeft duidelijk weer of deze via incasso of via een door jou te verzorgen betaling plaatsvindt.