De streftemeldingen voor schapen en geiten zijn anders dan voor runderen.


Schaap/Geit:  

Een dier dat dood is dient met een sterftemelding afgemeld te worden bij I&R. Het is niet verplicht het oormerk ook aan Rendac door te geven. Dieren zonder oormerk kunnen dus ook naar Rendac afgevoerd worden.


Rund: 

Runderen dienen met oormerk doodgemeld te worden en daarna dient het karkas afgevoerd te worden naar Rendac. In het protocol voor houders die dieren weiden in een erkend natuurgebied is hiervoor een protocol verstrekt. In principe moeten zij de resten ook op laten halen door Rendac. Indien er geen oormerk in zit, dan moeten ze contact zoeken met de meldkamer van de NVWA, zodat die er een plombe in kan drukken, waarna het dier kan worden afgemeld bij Rendac. Mocht er geen nummer terug te vinden zijn, dan bij het volgende samendrijven uitzoeken, welke ID-code mist en alsnog een doodmelding voor dit dier doen.